Upptäck naturen i innerstan

Människor mår bra av att vistas i natur och att ha grönska nära sig. Forskning har visat att det sänker blodtrycket, minskar stress och förbättrar barns motorik och koncentration. Stadens grönområden är också viktiga eftersom de dämpar buller, fångar upp farliga partiklar ur luften och minskar avrinningen av förorenat dagvatten.

Vi vill inspirera till naturupplevelser i innerstaden. De finns, om man vet var man ska leta. ”Upptäck naturen i innerstaden” är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Naturskyddsförening och stadsdelsförvaltningarna i Stockholms innerstad. Här på Utinaturen.nu hittar du beskrivningar över alla dessa naturupplevelser