Senast föregående Evenemang

Prästgårdsängar

Täby prästgårds naturreservat Täby prästgårds naturreservat, Stockholm

Här vid Täby kyrkby finns ett kulturlandskap med hagmarker som betats i hundratals år, en igenväxt Prästsjö, spår av gravhögar och gamla bosättningar samt lite nyanlagda faunadepåer. Naturbetesmarker betyder också blommande växter, och blomman-de växter betyder pollinerare. Margareta Lysell lär dig mer om betydelsen av biologisk mångfald, vad faunadepåer är bra för och vad det […]

Midsommartid i stan

Årstaviken Tantogatan 85, Stockholm

Följ med Anders Tranberg på en naturvandring i staden längs Årstavikens norra strand från Skanstullen till Hornstullen. Nu blommar det i parker och koloniträdgårdar, fågelföräldrar har fullt upp med att mata ungarna och människorna har just firat årets stora midsommar. Se stadens enda opunkterade ö, fundera över vad som förtullades vid de bägge tullarna och […]

De Vilda Blommornas dag

Kappsta Kappsta naturreservat

Då ordnas blomstervandringar i hela Norden. Denna tur leder Helena Klangemo med start vid Lidingöbanans hållplats Torsvik längs Lidingös sydkust. En varierande natur, med såväl solexponerade klippor som skuggiga ek- och hassellundar. Slutet av vandringen går genom Kappsta, Lidingös minsta naturreservat och avslutas vid Lidingöbanans hållplats Skärsätra. Samling kl 11:05 Torsviks hpl (från Ropsten kl […]