Forntid och fåglar

Fysingen Fysingens Naturreservat, Rosersberg, Sverige

Gör en vandring till Fysingen, en av Stockholms finaste fågellokaler som också har historiskt intressanta omgivningar med fornlämningar ända från järnåldern. Bosse Björnsäter guidar från Åshusby gravfält och den mäktiga konungagraven Nordians hög till Fysingens fågeltorn där det blir spaning efter havsörn och annat som flyger. Ta gärna med kikare och fågelbok om du har. […]

Lindholmen

Lindholmen Lindholmens station, Vallentuna

Gamla ekar och ädellövträd ger vårblommorna särskilda förutsättningar - så hur lång har vitsipporna kommit nu?. Gustav Vasa gillade ek – vilken koppling finns mellan Lindholmen och Gustav Vasa? Margareta Lysell leder turen genom ett rikt och mosaikartat landskap där ädellövskog, sumpskog, sjö och hagmarker ständigt blandas. Samling kl 10:45 Lindholmens station (tåg från Östra […]

Koön/Sandemar

Sandemar Sandemar, Haninge, Sverige

Här är ännu en av länets finaste fågellokaler. Bosse Björnsäter guidar genom lundar och beteshagar ut till strandängarna och fågeltornet. Lär och lyssna på sången, spana på vadare och änder som födosöker i strandängarnas strandkanter och se hur långt vårblomningen kommit. Ta gärna med kikare och fågelbok om du har. Samling 9:40 naturreservatets parkering (buss […]

Angarnssjöängen

Angarnssjöängen Örsta, Vallentuna

Här finns ett kulturlandskap med rötter i sen bronsålder/ järnålder. Själva Angarns sjö är en avsnörd havsvik och nu en av länets rikaste och värdefullaste fågel-sjöar. Drygt 100 fågelarter häckar årligen och ytterligare ett stort antal arter besöker sjön under sträcktiden vår och höst. Bosse Ljungberg guidar. En utmärkt tur också för fågelskådarnybörjare! Ta gärna […]

Fågelmorgon Ågestasjön

Ågestasjön Ågesta gård, Stockholm, Södermanland

Upplev det fantastiska fågelliv som en tidig vårmorgon i maj erbjuder. Bosse Ljungberg tar dig ut runt sjökanterna bland horsgök, tofsvipor och skrattmåsar. Så nära storstan och med kollektivtrafikförbindelse! Ta gärna med kikare och fågelbok om du har. Samling kl 7:30 busshållplats Rödmossevägen (buss 742 fr Farsta strand, läge A kl 7:20*). Ca 3 km, […]

Romansafton med salamandrar

Judarskogen Judarns naturreservat, Stockholm

Mörkrets tid är salamandrarnas. I skydd av dunklet vågar de sig fram ur vrårna och stämmer träff med varandra. Om natten är rätt, temperaturen passar och våren är i rätt fas kan det vimla av kärleksfulla vattendrakar. Följ med Martina Kiibus på en sen vårkvällsvandring med allt vad den kan bjuda på av blomdoft och […]