Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse som arbetar med frågor kring natur och miljö. Föreningen bildades år 1909 och idag är vi Sveriges största miljöorganisation med över 200 000 medlemmar. Tack vare att vi har så många medlemmar kan vi arbeta med natur- och miljöfrågor, och våra åsikter och synpunkter kan få verklig genomslagskraft bland politiker och makthavare.

Så här är vi organiserade

Naturskyddsföreningen finns över hela landet i lokala föreningar som kallas kretsar. Det finns 270 kretsar, nästan en i varje kommun.

Kretsarna är självständiga med egen och varierande verksamhet som t.ex. kurser, utflykter, debatter och andra aktiviteter. De jobbar ofta med att påverka kommunens lokala miljöarbete. Kretsen tar beslut om sin egen verksamhet och väljer en styrelse på ett årsmöte.

Till sin hjälp har kretsarna 24 länsförbund. Länsförbunden jobbar med länsövergripande miljöfrågor, till exempel att vara remissinstans vid vägbyggen och ordna kurser och utbildningar. Vi har också 10 regionala kanslier som stödjer och samordnar kretsarnas och länsförbundens verksamhet.

Vad ingår i ett medlemskap?

  • Alla medlemmar blir automatiskt medlemmar i den kretsen som du bor i.
    Kretsarna ordnar många olika typer av aktiviteter som t.ex. kurser, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Det finns också arbetsgrupper som samlas kring en specifik fråga eller intresse – till exempel Anti scampi-gruppen och Ängsgruppen (i Stockholmskretsen).
  • Naturskyddsföreningens medlemstidning, Sveriges Natur, 5 nummer per år.
  • Tillgång till Naturkontakt, föreningens digitala mötesplats.