Bli naturguide

Vill du bli naturguide? Nu har vi plats för att bli fler!

För att bli en av Storstockholms naturguider krävs att du har en universitetsutbildning i biologi, gärna på biogeovetarlinjen och är kunnig i arter och ekologi och att du har god erfarenhet av att guida/undervisa.

Om du ska bli en av oss kommer du att få gå en vidareutbildning i vår regi som guidegesäll och därefter göra ett auktorisatonsprov.

Kontakta vår verksamhetsledare Maria Bergström, skicka ett CV och en kort presentation av dig själv och/eller om du vill veta mer så ring (070 – 638 0712) så kan vi berätta.

Din ansökan skickas till maria.bergstrom@naturskyddsforeningen.se