Bli naturguide

Vi har nu inte utrymme för fler guidegesäller – men det kan ju ändra sig!

För att bli en av Storstockholms naturguider krävs att du har en universitetsutbildning i biologi, gärna på biogeovetarlinjen och är kunnig i arter och ekologi och att du har god erfarenhet av att guida/undervisa.

Så medan du väntar på att vi åter ska behöva nya guidar passa på att skaffa dig erfarenhet och gör något roligt till exempel genom att engagera dig i någon av Naturskyddsföreningens kretsar eller Natursnoksverksamheten.