Våra guider

Våra guider har lång erfarenhet av att guida i Storstockholms natur, de har akademisk examen och är auktoriserade av Stockholm Visitors Board. Här kan du läsa mer om deras specialkunskaper och vad de gärna guidar om.

Anna Petri
Biolog

Britta Ahlgren
Biolog med botanisk inriktning, arbetar sedan 2002 som kommunekolog med naturbevarande i Stockholmsområdet och som naturguide både i Sverige och övriga Europa.

Maria Bergström
Biogeovetare, fil lic landskapsekolog. Guidar gärna med ett historiskt perspektiv på landskapets utveckling och naturen i kulturhistorien.

Bo Björnsäter
Marinbiolog med inriktning ekologi, botanik och ornitologi. Guidar naturresor jorden runt förutom i hemmaskogarna. Vill med mina guidningar inspirera, ge ökade kunskaper och djupare naturkänsla.

 

Maria Brandt
Biogeovetare, särskilt intresse för marinekologi och etnobotanik. Sommarjobbat som valsafariguide i Nordnorge och på Stora Karlsö men guidar även gärna i den stadsnära naturen, som ofta är vildare än man kanske tror.

Peder Curman
Biolog

Michaela Lundell
Michaela Lundell är biogeovetare, journalist och Natursnoksledare.

 

Malin Jonell
Biolog, inriktning marinekologi och naturresurshus-hållning. Guidar gärna både i stadsmiljö  och i det vilda. Djur, växter, ekosystem och människans beroende av naturen genom historien. Gammal folktro och etnobotanik.

Isak Isaksson
Biogeovetare med bred internationell färdledarerfarenhet. Sakkunnig i naturvård på Naturskyddsföreningens rikskansli.

Martina Kiibus
Biolog, fil lic marin ekotoxikologi. Guidar gärna med ett ekologiskt perspektiv, nyttan med naturen och om hur man genom att läsa landskapet kan tolka historien.

 Eva Lindberg
Biogeovetare som gärna guidar om träd, ekologiska samband och om den nära naturens betydelse för djur och människor. Jobbar med bland annat Natursnoksverksamheten på Naturskyddsföreningens rikskansli.

Kristin Lundvall
Biogeovetare. Guidar gärna om naturvård, växter, gamla träd och groddjur.

Margareta Lysell
Biogeovetare. Naturen ur ett hälsoperspektiv, landskapsutveckling, blommor och träd. Guidar gärna familjer.

Malin Löfgren
Biolog med särskilt intresse för våra befjädrade vänner. Kommunekolog i Haninge.

Bosse Rosén
Biogeovetare, legitimerad sjukgymnast och naturhälsopedagog. Guidar gärna med perspektivet naturens värde för hälsan.

Pella Thiel
Ekolog och miljökommunikatör. Guidar gärna med fokus på landskap, kopplingen natur – samhälle och naturens betydelse för hälsan. Hur naturupplevelser kan bidra till medveten närvaro och känsla av sammanhang och helhet.

Helena Klangemo
Biogeovetare. Älskar kulturlandskapet, spåren av äldre tider, den vilda natur som etablerat sig i staden och den ursprungligt vilda naturen med känslan av att vara den första människan på plats.

.

 

Naturguidesgesäller: Anders Tranberg, Bo Ljungberg, Robert O`Dwyer och Ronny Fors