Bakgrund

Det började med en portal

Historien om Storstockholms naturguider börjar i slutet av 1990-talet då biogeovetaren och temareseledaren Eva Sandberg fick idén från Pelle Nordmalm att starta en naturportal med utflyktstips. Medel från landstingets miljövårdsfondgjorde det möjligt att ta fram en pilotversion och konsultgruppen Ekologigruppen ställde sin bok ”Naturen i Stockholms län – en utflyktsguide” till föreningens förfogande.

Med hjälp av kunniga från länets lokala kretsar kunde bokens 100 utflyktstips uppdateras och nya beskrivningar läggas till och sommaren 2000 lades en första version av utflyktsguiden ut på nätet.

En förbättrad version lanserades stort i juni 2002 vid Ågestasjön. Pressen var inbjuden. Landshövding Mats Hellström citerade Bellman, skålade i cider, prisade länets natur- och kulturlandskap och skådade fågel. Nästa dag beskrevs satsningen i både DN och SvD. Ett samarbete med Storstockholms lokaltrafik (SL) hade resulterat i små annonser vid varje områdesbeskrivning med en direktlänk till SLs tursystem för att besökaren lätt skulle kunna ta sig till det aktuella området. SL bjöd på annonsplats i alla innerstadens bussar under några veckor våren 2003. Dessutom trycktes vykort upp med samma motiv.

Sedan kom naturguiderna

Med en utflyktsguide på nätet låg det nära till hands att också ta med folk ut i naturen på riktigt. Bidrag från Naturskyddsföreningens riksförening gav Eva resurser att skriva ansökningar och hitta andra att samarbeta med och våren 2003 var naturguidesprojektet igång.

Blivande naturguider hittades genom annonsering i pressen efter folk som ville bli naturguider. Det som söktes var personer med vana att guida människor i naturen eller annan pedagogisk erfarenhet och som dessutom var biologer eller biogeovetare. Gensvaret blev stort. 80 personer sökte till de 20 platser som fanns och i april startade utbildningen och redan i september 2003 började de blivande guiderna visa naturen runt Stockholm för allmänheten varje helg. Ekonomiskt stöd till verksamheten kom från Miljöförvaltningen i Stockholms stad, med länsstyrelsens naturvårdsenhet och med olika stadsdelsförvaltningar.

Auktoriserade guider

Det som gör Storstockholms naturguider extra speciella är att de är auktoriserade. Stockholm Visitors Board (numera Visit Stockholm), Stockholms officiella turistmyndighet, som auktoriserar Stockholmsguider, var tidigt med på att hjälpa till med själva auktorisationen. Den första genomfördes i april 2004 och de blivande guiderna fick genomföra en guidning där guideteknik och kunskaper bedömdes av två personer – en kunnig i guideteknik och en kunnig i ekologi och artkunskap. Ett nytt auktorisationstillfälle ägde rum 2009 och för närvarande har projektet 16 auktoriserade naturguider till sitt förfogande och ytterligare 7 guidegesäller under utbildning. Fyra av guiderna är dessutom auktoriserade på engelska.

Guidningarna

Sedan september 2003 har guidningar getts i stort sett varje helg året om – oavsett väder. Tanken är att det ska vara lätt att hänga med och man behöver inte föranmäla sig. För att täcka något av kostnaderna tar vi ut en avgift av deltagarna, (150 kronor, för medlemmar i naturskyddsföreningen 120 kronor och under 18 år fritt).

De pengar vi får in från guidningarna täcker dock sällan den faktiska kostnaden för den specifika guidningen (lön till guiden och pengar till verksamhetens drift). Istället har det under åren varit bidrag från Länsstyrelsens naturvårdsenhet, Landstingets miljömiljard, Stockholms miljöförvaltning, Stadsdelsförvaltningarma i Stockholms kommun m. fl. som gjort det möjligt för verksamheten att fortgå.