Föredrag om natur, klimat och miljö

Letar du efter någon som kan hålla ett föredrag med natur-, klimat- eller miljötema? Flera av våra naturguider är också goda föredragshållare. Kontakta vår verksamhetsledare Maria Bergström, e-post maria.bergstrom@naturskyddsforeningen.se eller tel 070-638 07 12.

Några exempel på teman

  • Klimatet och framtiden
  • Allemansrätten – dess bakgrund och historia
  • Naturen och hälsan
  • Naturen och barnet
  • Naturskyddets idéhistoria

Läs mer om våra guider