Varför ska man ut i naturen?_Gammal

Förr var sambanden mellan människor och ekosystem tydliga, man levde direkt av vad naturen gav.

Förr var de flesta människor utomhus större delen av dagen. Barnen lekte ute tills det blev sent på kvällen. Vuxnas arbete skedde ofta ute på åkrar, ängar eller i trädgårdarna. Och fram till vår nutid så hade antagligen de flesta stadsbor tillgång till naturen på sommaren och under skolloven hos någon äldre släkting (ofta mor- eller farföräldrar) som ännu bedrev ett litet jordbruk ute på landet.

Nu… bor de flesta människor i tätorter, teknikutvecklingen med teve och datorer lockar oss att fastna framför skärmarna, långa pendelresor och inomhusarbete minskar tiden man alls kan komma utomhus, pressade scheman gör att barnen inte hinner inte ut på rasterna i skolan. Vi utsätts för en ständigt ökande mängd riktade budskap och intryck. Hjärnan blir stressad samtidigt som kroppen sitter still.

Nu… har naturkontakten för de allra flesta minskat drastiskt!

Samtidigt finns alltmer forskning som visar att vistelse i naturmiljöer fungerar såväl lugnande som läkande för stressade nutidsmänniskor. Barn leker mer kreativt och mindre aggressivt när de leker i riktig natur jämfört på en asfalterad, fyrkantig, skolgård. Bristen på solljus – som ett resultat av inomhusvistelse – skapar ökande D-vitaminbrist!

Därför vill Naturskyddsföreningen i Stockholms län genom vår naturguidesverksamhet bidra till att öka förutsättningarna för att hitta ut i naturen och att lära känna den.

  • Besök länets fina naturområden – kolla under fliken Naturområden.
  • Följ med på våra guidningar – titta i spalten till vänster.
  • Arrangera en naturguidning på jobbet – tips finns under fliken Företagsguidningar.
  • Engagera en föreläsare från oss som kan berätta mer – se under fliken Föredrag.

Eller res dig upp och ta en sväng ut alldeles på direkten och gör allt det andra lite senare.

Några litteraturtips

Naturen som kraftkälla (Naturvårdsverket)

Några länkar

Natur och hälsa

Hållbar utveckling

Att människor lever i städer innebär också att naturen som resursbas blir osynlig. Maten köper vi i affären och vattnet kommer ur kranen. Föreställningen att vi är oberoende av naturen växer, samtidigt som vi använder och förbrukar mer resurser från ekosystemen än någonsin förr. Trots det är vi, liksom människan alltid varit, totalt beroende av en rad ekologiska tjänster från naturen för att vi ska kunna överleva.

Följer du med oss får du veta hur kommer det sig att det ser ut som det gör i det aktuella området och vilken betydelse området har och har haft i ett ekologiskt och historiskt perspektiv. Vi ger dig inblick i de ekologiska sambanden, betydelsen av en hållbar utveckling och naturens stora betydelse för människors hälsa och välfärd. Vi hjälper dig som redan är medveten att hitta ord och formuleringar för att föra din kunskap vidare till kollegor, vänner, barn, släktingar…