Östra Lagnö

Friluftsområde med traditioner

Till Östra Lagnö drog i slutet av 1880-talet de första skärgårdsturisterna. Det var konstnärer som August Strindberg, Albert Engström och Bruno Liljefors som tröttnat på storstadens snobberi och uppblåsthet. Engström skriver i ett brev till en vän:

”I dur vill jag minnas alltsammans då allt var grönt och soligt där under eken och kaffet kom varmt fram ur Brunos wigwam och vi sågo bara glada miner och ljusa moln som singlade över ön.”

Långt in på 1900-talet behöll skärgårdsöarna sin öppna karaktär, präglad av böndernas verksamhet. Men i och med att skärgårdsbefolkningen övergått till andra sysselsättningar har landskapet blivit allt mörkare.

Delar av Östra Lagnö är idag ett naturreservat som avsatts för att återskapa skärgårdsmiljön som den tedde sig förr. Här finns blomsterrika inägor som betas av får men också bra svampmarker i reservatets skogar. Restaureringen är inte genomförd till alla delar men området är mycket vackert med många trevliga stigar.

Ränderna går aldrig ur

I nordost skjuter Brännuddens vackra, släta isslipade hällar ut i havet. De är omtyckta badplatser och härifrån har du en fantastisk utsikt över de öppna vattenvidderna. Själva badklipporna är också intressanta, de är zebrarandiga av vita fältspatsstråk.

Strax innanför uddens spets står ett litet bestånd av den ovanliga idegranen. Hela trädet är giftigt utom det röda hyllet som sitter runt fröet. Mindre än 50 m från uddens spets, längs norra strandkanten, har den lilla ormbunken ormtunga sin växtplats. Längs stigen tillbaka mot parkeringen kan du se stora exemplar av orkidén tvåblad i juni. Bästa tid för besök är juni till och med augusti. För sjöfågelsträck är det fint i april och september.

Granskad av Magnus Bergström, kommunekolog i Norrtälje våren 2007.