Angödrommen

Koloni med sälar

I yttersta skärgården är gråsälarnas värld. En koloni finns någon kilometer nordväst om ön Angödrommen norr om Möja, där de har små skär och grynnor att vila och solbada på. Under vår och försommar ligger gråsälarna ofta på skären och grymtar och sjunger. Under denna tid ömsar de pälsen och det är mycket viktigt att de inte blir störda. De går i vattnet på 300-400 meters håll så håll avstånd om du ser säl som ligger uppe! När hårömsningen är färdig är sälarna inte så beroende av skären längre men de går gärna upp och vilar efter blåsiga perioder. En egenhet för Östersjöns gråsälar är att de föder sina ungar på drivis mitt i vintern. Ungen växer se dan med den otroliga hastigheten av två kg per dag! Fyra veckor senare är den redo att klara sig själv.

Hitta ut till skärgården med Waxholmsbolagets reseplanerare