Flottsbro

Omväxlande natur med rik flora

Tullingesjön och Albysjön ligger nedanför en mäktig förkastningsbrant som skär genom Flottsbroområdet. Nivåskillnaden uppstod genom att berggrunden sprack sönder i två delar som steg och sjönk i förhållande till varandra. Vid Flottsbro kan du ströva i omväxlande skogar med en lång rad spännande växter. Ner mot Stendalsbadet övergår barrskogen i en bård av hassel och hägg. Under april och maj tittar en av vårens tidigaste växter fram genom fjolårslöven under hasslarna. Det är den säregna, skära vätte-rosen som inte behöver något klorofyll eftersom den lever som parasit på hasselns rötter. I sommarskuggan under lövträden kan du hitta bl a trolldruva och ormbär. I sluttningen rinner en liten bäck som kantas av frodig växtlighet. Omgiven av strutbräken och hultbräken växer här den skira skärmstarren. Längre norrut i Flottsbroområdet finns ytterligare ett par frodiga bäckraviner. Längs bäcken som skurit sig djupt ner i sluttningen söder om Flottsbrogården växer strutbräken, gullpudra och springkorn. Floran är rik i stora delar av Flottsbroområdet. Det beror på att det finns grönsten i berggrunden. Grönstenen har en basisk sammansättning som gynnar floran.

Skansbergets topp omges av en fornborg. Härifrån har du en fantastisk utsikt. Höga betonghus sticker upp här och var, men det är ändå skogar och sjöar som dominerar landskapet. Flottsbro har en spännande historia. På några ställen finns fortfarande rester kvar av den gamla Göta landsväg som fram till slutet av 1600-talet var den enda vägen mellan Stockholm och södra Sverige. Landsvägen gick över en bro uppburen av flottar över sundet som förbinder Tullingesjön och Albysjön. Kanalen mellan sjöarna byggdes i slutet av 1800-talet som en del i en sjötransportled De höga skogsbackarna som möter dig på andra sidan bron är uppbyggda av grus och är en del av Tullingeåsen, en utlöpare till Stockholmsåsen. Längre västerut, finns ett kuperat skogsområde med gamla, grova tallar. Norrut från friluftsanläggningen Flottsbrogården är terrängen starkt kuperad. Du kan vandra längs stranden norrut till Häggstaäng där Häggstaberget reser sin imponerande fasad. Berget betraktas som ett av de bästa i Mellansverige för bergsklättring. Nästan jämt kan du se entusiaster som försöker ta sig upp för stupet.