Nationalstadsparken – Hagaparken och Ulriksdal

Nationalstadsparken

Alldeles inpå Stockholms centrum finns en mycket rik och varierad natur i ett stort, nästan sammanhängande område från Fjäderholmarna i sydöst till Ulriksdal i nordväst. Området som också kallas Ekoparken blev 1995 utsett till Nationalstadspark (en därmed ny skyddsform i naturresurslagen) och innehåller landets kanske största sammanhängande ekskog med många gamla jätteträd. Inom Nationalstadsparken finns barrskogsområden, havsvikar, fågelsjöar, parker och innerskärgård.

Här häckar minst 100 olika fågelarter, bland annat märks vildmarksfåglar som duvhök, spillkråka och morkulla. I Nationalstadsparken finns hela 800 örter och gräs. Ädellövskogarna ger livsrum för en rad utrotningshotade svampar. Åtta fladdermusarter förekommer och en lång rad mycket sällsynta insekter är knutna till bestånden av stora gamla ekar. Här finns också botaniska trädgårdar, en lång rad museer, tre slott, restauranger och caféer. Följ med på en rundvandring till Nationalstadsparkens pärlor på Södra Djurgården!

Hagaparken

Gustav III lät ursprungligen anlägga fyra parker runt Brunnsviken. Bäst bevarad är Hagaparken som är ansedd som en av världens främsta engelska parker och en av de bäst bevarade historiska parkerna i landet. Med sina vida gräsplaner inramade av lummig grönska, är parken ett idealiskt ställe för en picknick i det gröna. Här trivs lövskogsfåglar som stenknäck och mindre hackspett. Stenknäck finns det gott om även i de andra delarna av Nationalstadsparken. Bakom Koppartälten ligger Fjärilshuset med mängder av fritt flygande fjärilar och exotiska fåglar. I parken kan du klättra i den ruinlika grunden till Gustav III:s slott, som bara hann bli påbörjat innan kungen blev mördad. På det gamla murbruket i fogarna mellan stenblocken växer en rik flora av kalkälskande mossor.

Ulriksdal

Kring Ulriksdals slott finns en intressant blandning av kultiverad och vild natur. Närmast slottet finns en strikt fransk barockpark. Angränsande ligger en lummigare engelsk park med många grova lindar – en del upp till 300 år gamla. Den natur- och kulturstig som finns anlagd leder söderut till Kvarnkullens naturvårdsområde där duvhöken häckar i en gammal barrskog. Kvarnkullen är en hög åskulle som är en del av Stockholmsåsen. På kullen blommar många backsippor i början av maj.

Igelbäcken rinner förbi Ulriksdal på sin väg mellan Säbysjön i Järfälla och Edsviken. I det förvånansvärt rena vattnet i bäcken lever grönlingen, en av landets mest sällsynta fiskar. Den har funnits här sedan 1700-talet då den planterades in, ansedd som en delikatess.

Granskad och uppdaterad av Mova Hebert och Paola Ponzio Stockholms Naturskyddsförening 2000