Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39704984

Råstasjön

Råstasjön i Solna och Lötsjön i Sundbyberg är två sjöar med ett rikt fågelliv. I Lötsjön häckar smådopping, några par svarthakedopping och kricka. I båda sjöarna finns flera par rörhöna. I Råstasjön häckar också knölsvan, skäggdopping, brunand och en mängd sothöns. Det var länge sedan man satte ut exotiska änder och gäss i Lötsjön, men fortfarande finns bl a några gravänder kvar. Sjöarna är lättillgängliga genom anlagda stigar. Vid Ekebysjöns nordöstra ände finns en kommunal naturskola.