Runsa

Kulturlandskap med ädellövskog

Runsa är ett typiskt exempel på det herrgårdslandskap som skapades i Stockholms närhet under stormaktstiden.

Adelsmännen ville gärna omge sig med ståtliga alléer och tjusiga parker och äga ett slott som skulle ligga vid sjön så att det kunde nås bekvämt med båt från Stockholm. Landskapet vid Runsa har än idag kvar sin prägel från 1600-talet, men kulturhistorien är mycket äldre än så. Här finns en av Sveriges största skeppssättningar, den mäter hela 55 meter från för till akter! Den är troligen från vikingatid liksom den fornborg med dubbla försvarsvallar som ligger strategiskt placerad på den branta Runsahalvön. Klättringen upp till borgen är ansträngande men väl uppe har du en strålande utsikt över Mälarfjärdarna mot Sigtuna i norr. Om du försiktigt söker din väg ner i sydbranten hittar du stora bestånd av tulkört och blodnäva, två torktåliga växter som båda föredrar kalkhaltig mark. Har du tur hittar du också den sällsynta örten stenfrö vars frukter är hårda och ser ut som små porslinsägg.

Den tvåfalt blommande

Längre ner i branten växer en frodig ädellövskog. För att komma dit måste du runda berget och undvika de lodräta stupen mot söder. Nere i skogen är det fuktigt och dunkelt. Stenar, block och trädstammar täcks av mossor. I den fuktiga luften trivs utpräglade lundväxter som lundbräsma, myska och underviol. Den sistnämnda är märklig eftersom den blommar två gånger varje år och med olika typer av blommor. Tidigt på våren har den små bleklila blommor som nästan aldrig sätter frukt, senare på våren utbildas större, gröna blommor som aldrig öppnas utan självpollineras.

Där den stora stigen från vägen börjar sträva uppåt mot borgen tar en mindre stig av åt vänster, 15 meter efter en skylt. Den leder in i en igenvuxen hagmark med många spännande växter. Intressantast är den ovanliga vippärten. Förväxla den inte med häckvicker som förekommer rikligt längs stigen.

Vid Oxundasjöns strand finns det vackra hassellundar och gott om fåglar, bland annat stenknäck och steglits. Promenaden dit är dessutom mycket njutbar. Den som besöker området med cykel kan fortsätta till det vackra och intressanta Rosersbergs slott strax norr om Runsa.