Ågestasjön

Rik fågelsjö

Ågestasjön är en spännande fågelsjö som ligger lättillgänglig alldeles inpå förorterna söder om Stockholm. I närheten ligger stora områden med strövvänlig natur. Under vår och försommar sjuder Ågestasjön av fågelliv. Skrattmåsarna ger karaktär åt sjön med sitt intensiva skränande. Rördrommen låter sin mäktiga basunstämma rulla ut över nejden under vår och försommar. I maj kompletteras ljudbilden av sången från de många säv- och rörsångarna. Ågestasjön har en av länets tätaste förekomster av sävsångare. Skäggmes häckar också i sjöns vassar. Rikedomen av sim- och dykänder kan vara överväldigande. Vigg, brunand, knipa, gräsand och kricka hör till de änder som häckar, men du kan få se de flesta insjöfågelarter.

Strandängar

Den betade strandängen söder om sjön är häckningsplats för gulärlan. Du kan ofta höra dess veka ”psii”, helt olikt sädesärlans morska ”tjilevipp”. Ängspiplärkan som är gulärlans följeslagare häckar också här på en av sina få lokaler i länets inland. Under april och maj svämmar de låglänta sankmarkerna söder om sjön över och drar till sig flockar av grönbenor, enkelbeckasiner och brushanar.

Lundar

Väster om Ågestasjön finns ett betat skogsparti som domineras av ek och hassel. Här växer bland annat trolldruva i skuggiga partier. Ett annat betespräglat lövskogsområde ligger söder om sjön. Här finns även tandrot och orkidéerna korallrot och skogsknipprot. I båda skogarna förekommer en rad sällsynta svampar.

Naturen sydväst om Ågestasjön, ner mot Mörtsjön och gårdarna Nysättra och Balingsta, är omväxlande och idealiska för cykelturer och längre promenader. Skogsmarkerna är lövrika och avbryts av betade före detta åkermarker. Vid hällarna intill Djupån kan du beskåda sju imponerande jättegrytor. Den största är cirka tre meter i diameter. På hällmarkerna finns en torrängsflora som innehåller bl a blåmonke och bergjohannesört.