Flemmingsbergsskogen

Närmare 90 sällsynta arter

Flemingsbergsskogen är ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden. Det sträcker sig från Flemingsbergsviken till Gladökvarn och gränsar ända bort mot Botkyrka kommun. Området lämpar sig bra för bär- och svampplockning. Skogen är så stor att du kan gå vilse i den. Speciellt om du är där för första gången, säger en erfaren skogskännare.

Ett 90 tal sällsynta arter. Till sin karaktär är naturen lite ”norrländsk” och präglas av mossar och barrskog. Mossarna är tämligen orörda. I Flemingsbergsskogen finns många mycket sällsynta arter. Uppemot nittio arter är rödlistade. Några av sällsyntheterna är aspgelélav, gränsticka och spindelblomster. Det är inte ovanligt att du stöter på växter som hjortron, tuvull och tranbär här. Om du söker kanske du finner den svårupptäckta och ovanliga skogsorkidéen, knärot. Ett flertal brandfält finns inom skogen. Den brända skogen har på flera platser lämnats för fri utveckling så skogen får föryngras på ett naturligt sätt. Här har bland annat skogens hackspettar sitt skafferi av föda.

Lyssna på tjäderspel. Under mars till maj månad kan du, om du smyger ut tidigt på morgonen, få höra tjäderns klunkar och sisningar. Det gäller att vare ute så tidigt som 04.00 på morgonen.

Tips ! Vill du lyssna på tjäderspel. Smyg då ut riktigt tidigt på morgonen i den stora skogen,

Text från: Huddigne Natur – Er guide ut i myllan, www.natur.huddinge.se