Fåfängan

”Klippö” med vidsträckt utsikt

Som en klippö reser sig Fåfängan ur staden. Den är trängd från alla håll: i väster och norr av Vikingterminalen och Masthamnen, i söder av Saltsjöbanan och Folkungagatan, i öster av Danvikskanalen. Fåfängan har också fått maka på sig rent fysiskt, i samband med sprängningar när ovannämnda anläggningar kom till. Men just för att Fåfängan kontrasterar så starkt mot stenstaden, söker sig människor i stora skaror hit upp. Dessutom är utsikten strålande.

Fågelstudier kan vara givande på Fåfängan. Dagligen under vår och sommar passerar strandskator i snabb flykt och låter höra vittljudande ”kubik”. Strandskatan är en svartvit vadarfågel med röd näbb och skära ben. Den häckar ute på Fjäderholmarna men har på senare år också börjat lägga sitt bo på platta hustak. År 2004 häckade ett par på taket till Sofias bussgarage. Förkastningsbranten som går i östvästlig riktning genom Stockholm, och som Fåfängan är en del av, används av en del flyttande fåglar som ledlinje.

Det är också gott om småfåglar. Steglits häckar i buskvegetationen högt upp på Fåfängans sydsida. Det är en av våra färggrannaste småfåglar, med rött, svart och vitt på huvudet och ett brett gult vingband. Locklätet, som har gett fågeln dess namn, kan bokstaveras ”tickelitt”. I lövskogen i östra delen av Fåfängan häckar näktergal. Att få syn på näktergalen är mycket svårt, då den gömmer sig i täta lövsnår och tystnar när man närmar sig. Sången är dock inte att ta fel på, för de kluckande och skärrande tonerna har en väldig styrka.

På Fåfängan går det att plocka blåbär, då blåbärsriset trivs i bergets nordsluttning. I övrigt finns bland annat torrmarksväxter som liten blåklocka, gulmåra, tulkört och kärleksört. De tre förstnämnda hör alla högsommaren till. Gulmåra kan användas som färgväxt. Blomställningen ger gul färg, medan roten färgar ylle rött. Tulkörten är värdväxt för riddarskinnbagge, en orange- och svarttecknad skinnbagge som lyser lång väg. Kärleksörten lagrar vatten i de köttiga bladen och uthärdar därför långvarig torka. Den blommar först när sommaren går mot sitt slut, i augusti och september. De gulvita blommorna sitter i knippen i växtens topp.

SofiaSofia kyrka från Fåfängan. Foto: Eva SandbergEn försvarsskans byggdes på berget 1659. Grosshandlaren Fredrik Lundin köpte berget 1774 och lät bygga en ”fåfänga” högst upp. På den tiden kunde ordet användas i betydelsen ”lusthus på berg med vidsträckt utsikt”. Lusthuset kom att kallas Lundins fåfänga, senare bara Fåfängan. Stockholms stad övertog Fåfängan 1918. Lusthuset brann 1992 men byggdes upp igen. Ett välbesökt kafé finns i den dominerande byggnaden på platsen, intill själva lusthuset. I sluttningen öster om bergets topp ligger Bergshyddan. Det ena av husen vid Bergshyddan är en av stadens få korsvirkesbyggnader.

Text hämtad från: Upptäck naturen innanför tullarna, Björn Möllersten 2006.