Humlegården

Besök en ”fjärilsrestaurang”

Den som i Stockholms innerstad vill uppleva vackert tecknade fjärilar bör besöka en ”fjärilsrestaurang”. Det är en plantering med växter som producerar rikligt med nektar och som därför lockar till sig hungriga fjärilar. Även humlor, blomflugor och andra trevliga insekter dras till ”fjärilsrestaurangerna”. Sensommaren är den bästa tiden för fjärilsstudier, för det är då som antalet fullbildade fjärilar är som störst.

Stockholms naturskyddsförening har i samarbete med Stockholms stad anlagt en ”fjärilsrestaurang” i Humlegården på Östermalm. Den finns vid parkleken, mot Karlavägen.

Anledningen är förstås att det är ont om fjärilar i Stockholm. Eftersom de allra flesta fjärilar lever på blomnektar, lider de av att parkernas gräsmattor hålls kortklippta och att blommor sällan tillåts växa upp. Nattflygande fjärilar dras till gatlyktor och annan nattbelysning, där de flyger runt, runt tills de dör eller blir uppätna av fladdermöss. Nattbelysningen har gjort att faunan av nattflygande fjärilar är nära nog utplånad i innerstaden.

Genom sin specialisering på nektar har fjärilarna utvecklat snabellika mundelar som fungerar precis som sugrör. Tack vare sugsnabeln kan fjärilarna nå nektarn även i blommor där denna sitter svåråtkomligt. Det finns en svensk art (en svärmare) som har en 15 centimeter lång sugsnabel! Fjärilarnas larver, däremot, har bitande mundelar. Nästan alla fjärilslarver äter blad eller andra växtdelar. Många arter är specialiserade på en viss växtart, till exempel brännässla, eller ett visst växtsläkte. Fjärilslarver äter nästan utan avbrott och vilar bara när de ska ömsa hud.

När larven vuxit färdigt bildar den en puppa. De flesta svenska fjärilar övervintrar i puppstadiet. När det äntligen är dags att lämna puppan kommer så den fullbildade fjärilen ut. Det är egentligen ett ganska osannolikt förvandlingsnummer! En masklik varelse som krälat på marken eller i vegetationen antar en skepnad som knappast kunde vara mer olik en mask. Larven har förvandlats till en graciös, flygande skönhet med flortunna, färgskimrande vingar.

Text hämtad från: Upptäck naturen innanför tullarna, Björn Möllersten 2006.