Långängen

Fågelsjöar i stort strövområde

På Lidingö ligger Långängens naturreservat med gamla skogar och fågelrika sjöar.

Från slutet av augusti fram till november håller många snatteränder till i Lidingös sjöar eller intill öns stränder. Flest brukar de vara i slutet av september, då upp till 200 exemplar har räknats in i Grååviken. Många av dessa snatteränder häckar i Stora Värtans vikar norr om Lidingö. I Grååviken hörs i april-maj ett ständigt skorrande från de 10-15 spelande paren skäggdopping. Särskilt runt Grååviken, men även på andra ställen i naturreservatet häckar kattugglor. Andra häckfåglar är duvhök, korp, mindre hackspett, kärrsångare och stenknäck.

I Långängssjön har smådopping häckat i stort sett varje år sedan 1980. Andra häckfåglar där är snatterand, knipa, vigg och rörhöna.

Från toppen av skidbacken vid Ekholmsnäs har du en fantastisk utsikt över stora delar av Lidingö. Platsen är idealisk om du vill studera fåglar som sträcker förbi under vår och höst.

Uppdaterad av Christian Gottlieb, Naturskyddsföreningen Lidingö våren 2002.