Marieberg

Linnés päronträd i Marieberg

I bergssluttningen 30-40 meter söder om höghuset på Fyrverkarbacken 23 i Marieberg växer ”Linnés päronträd”. Det är ett päronträd som Carl von Linné beskrev i sin Flora Svecica från 1755. Han skriver att trädet ”växer nära Stockholm på den berömda fysikern och mekanikern Mårten Triewalds egendom Marieberg”. Trädet självsprider sig med rotskott och blommar i maj men sätter aldrig frukt. Försök med inympning har därför gjorts på Rosendals trädgårdar på Södra Djurgården.

I området växer även häggmispel, en buske eller ett litet träd som härstammar från Nordamerika. Dess vita blommor springer ut ungefär samtidigt med päronets. Här förekommer också oxbär och syren liksom hartsros, en små- och raktaggig ros som blommar i juni-juli med röda blommor. Hela växten luktar av harts.

Text hämtad från: Upptäck naturen innanför tullarna, Björn Möllersten 2006.