Sofiahemmets park

Vårblommor

Sophiahemmets park ligger alldeles intill den starkt trafikerade Valhallavägen. Trots trafiken kan ett besök i parken en vårdag rekommenderas, för här finns flera vackra och intressanta vårväxter.

Både vitsippa och den nära släktingen gulsippa växer här. Den senare är vanlig i Skåne och på Öland men i övrigt mindre vanlig. Den sköna blåsippan pryder också parkens gräsmattor, främst i dess sydvästra hörn. Men blåsippan har redan blommat över när vit- och gulsipporna når sitt maximum. På samma ställe som blåsippan växer smånunneört, en annan tidig vårört. Denna lågvuxna blomma vissnar snabbt ner efter blomningen, då växtens överjordiska delar saknar stödjevävnad och helt hålls uppe av cellernas saftspänning. Blåsippans tredelade, läderartade blad finns däremot året runt.

Blåsippan och smånunneörten har det gemensamt att deras frön sprids med hjälp av myror. Fröna har små energirika bihang som är oemotståndliga för myrorna, som bär iväg fröna för att senare kalasa på bihangen.

Svalört, majsmörblomma och backskärvfrö

Andra vårväxter som trivs i Sophiahemmets park är svalört, majsmörblomma och backskärvfrö.

I slänten i parkens sydvästra del blommar svalört under april och maj. Dess frösättning är mycket dålig här uppe i norr. Därför satsar växten istället på vegetativ förökning och bildar groddknoppar i bladvecken. När en groddknopp faller av och hamnar på ett lämpligt ställe, växer den ut till en ny planta.

Majsmörblomman är en självbefruktande växt. Dess blommor saknar oftast något kronblad, en följd av att blommorna inte behöver locka till sig några pollinerande insekter, pollineringen klarar de själva. Majsmörblomman blommar under maj i Sophiahemsparkens sydvästra del.

Tidigt på våren blommar också backskärvfröet i Sophiahemmets park. Växten kom in till Sverige med orent gräsfrö på 1800-talet. Många ”ursvenska” växter har för övrigt kommit in på detta sätt, till exempel prästkrage (Skånes landskapsblomma) och ängsklocka (landskapsblomma för Dalarna). I likhet med flertalet av de växter vi beskrivit, trivs backskärvfröet bäst i parkens sydvästra hörn.

Text hämtad från: Upptäck naturen innanför tullarna, Björn Möllersten 2006.