Storängsudd och Lämshaga

Blomsterrik hage och fågelrik våtmark

Storängsudds naturreservat

De mjuka klipporna med utsikt över Baggensfjärden lockar till bad och picknick. På våren bjuder detta lilla naturreservat också på en fantastisk blomsterprakt.

Gör en utflykt hit när häggen slagit ut. Nu blommar Adam och Eva, skärgårdens egen orkidé som du alltid finner i två färgvarianter, en röd och en gul. I skogsbrynet hittar du kungsängsliljan som också den uppträder i två färgvarianter. Denna märkligt tecknade växt kommer ursprungligen från Mellaneuropa men fördes för sin skönhets skull till vårt land på 1600-talet. Den spred sig från trädgårdarna och fick namn efter den plats där den först hittades vildväxande, Kungsängen söder om Uppsala. Numera finns den spridd i Sverige men är fortfarande vanligast i Uppland där den också är landskapsblomma.

Storängsudd betas av får som håller de gamla åkermarkerna öppna och skogen fri från sly. Den norra och södra delen domineras av lövskog med gamla knotiga ekar. I nordväst finns ett parti med särskilt rik flora. I vårens gulvita matta av svalört och vitsippor hittar du också krävande lundarter som vätteros, tandrot, skogslök och vårärt samt den lilla grönblommiga desmeknoppen. Senare under sommaren blommar den högresta hässleklockan.

Lämshaga – fågelrik kulturbygd

Under våren brukar ån vid den välbetade strandängen i dalgången svämma över. Under några intensiva vårveckor rastar nu rikligt med änder och vadare. Ängarnas bofasta fågelskara utgörs av buskskvätta, skogssnäppa, enkelbeckasin och tofsvipa. Längre ut kan du skymta rörhönor och krickor mellan vassruggar och videbuskage.

Den sällsynta dvärgbeckasinen rastar regelbundet från april till mitten av maj, samt i oktober. Denna mycket välkamouflerade fågel trycker hårt och flyger inte upp förrän du nästan trampar på den.

Området runt gården Lämshaga är gammal kulturbygd. Gården var en av de få som undgick ryssarnas härjningar på 1700-talet. Från gravkullarna söder om gården öppnar sig en vacker vy över strandängarna. Här ses ofta steglits, hämpling och stenknäck. Dubbeltrast och trädlärka hör till de skönsjungande småfåglar som häckar på omgivande hällmarker. Tillfälligt har Lämshaga gästats av rariteter som dubbelbeckasin, kornknarr, aftonfalk och härfågel.