Tollare – sydvästra Boo

Hjortberget – fin utsikt och bra kälkbacke vintertid

Tollare är det största sammanhängande grönområdet i hela södra Boo. Det bjuder på fina utsiktsplatser över Lännerstasundet och Duvnäsviken. Södra Boo har inte så mycket orörd natur. Därför är Tollare viktigt för många som bor i Eknäs, Hjortängen och Lännersta. Här finns många stigar och ett elljusspår. Sydvästra delarna används för ridning och där ligger också ett dagis som har glädje av naturen inpå knuten.

Nordost om Tollare träsk finns en bergsklack, Hjortberget, med fin utsikt och en bra kälkbacke på vintern. Området närmast Lännerstasundet används inte lika mycket som de norra delarna, så här finns störst möjlighet att få lugn och ro.

Tollare träsk är en mycket näringsrik sjö som klassats som ekologiskt känslig. Där häckar bland annat svarthakedopping, smådopping och rörhöna. Sjön omges av löv- och blandskog, med ett alkärr i väster. Väster om sjön finns en gammal äng.

De högre delarna består av hällmarkstallskog med inslag av stora stenblock och rullsten. I området mellan Sockenvägen och Hedenströms väg finns en fin ekbacke. Skogen på båda sidor om Tollare folkhögskola har höga naturvärden enligt Skogsvårdsstyrelsen.

Tollare gård har anor från 1400-talet. Gårdens marker har mest bestått av skog, men vid Kock-torp, Koldalen och Hjortängen har man haft mindre odlingar. 1922 anlade gårdens ägare, Johan Alfred Hedenström, ett pappersbruk vid Lännersta-sundet. Fram till 1965 tillverkade bruket framför allt tidningspapper. Möbelhandlare Conrad Åhlberg köpte gården och marken 1933, och överlät själva gården till Stockholms Godtemplare, som drev ett pensionat där. Markerna behöll Åhlberg eftersom han tyckte om friluftsliv. Tack vare det är mycket mark än idag obebyggd. Sedan 1952 är gården en folkhögskola som drivs av IOGT-NTO.

Hjortberget bakom Tollare träsk användes av luftförsvaret under 2:a världskriget och några värn finns kvar än idag.

Text från: Upptäck Nackas natur, juni 2006 av Naturskyddsföreningen i Nacka