Skarpnäs – nordvästra Boo

Trollsjön, Telegrafberget och tystnad

Skarpnässkogen är ett stort sammanhängande område med stiger, utsikter och tystnad. Skarpnäs har en natur som är typisk för innerskärgården. Här finns en dramatisk brant Östersjökust med strålande utsikt mot Stockholms inlopp. Här finns också flera sjöar, bland annat Glasbrukssjön och Vittjärn (även kallad Trollsjön). De är båda klara och näringsfattiga källsjöar där det är fint att bada.

I hela området finns ett rikt förgrenat stigsystem, bland annat Boo-leden, som används flitigt. Det finns ett spår som har belysning. För boende i Björknäs, Krokhöjden, Orminge, Mensättra och Rensättra är Skarpnäs ett lättillgängligt område med en stark skogskänsla, tystnad, lugn och ro.

De höglänta delarna består mest av ljus och öppen hällmarkstallskog. Här finns vidsträckta utblickar. I dalarna finns mer lövträd och rester av äldre odlad mark, bland annat Danmarks ängar. På våren är örtfloran rik med till exempel vätteros. Vid sjöarna Krokträsken och Svart-potten bjuder fina myrmarker på en härlig doft av skvattram. Norr om Övre Glasbrukssjön står en enorm gammal gran som är naturminnesmärkt.

Det finns mycket gamla träd med död ved och det gynnar insekter och fågelarter. Rovfåglar är vanliga: kattuggla och sparvuggla i de inre delarna, duvhök, sparvhök och berguv vid kusten. I Myrsjön fiskar ofta häger.

Telegrafberget har fått sitt namn efter den optiska telegraf som låg på bergets högsta punkt. Den var en del i kommunikationsnätet längs ostkusten på 1700- och 1800-talen. Ett säreget inslag är den stensatta stigen upp mot bästa utsiktspunkten på Telegrafberget, strax söder om Skarpövägen där en stig går upp. Därifrån och ner mot vattnet finns en rad stenterasser från den tid då man ville bygga upp ”Alpbaden”, ett nytt Saltsjöbaden!

Glasbrukssjön är uppkallad efter ett glasbruk som låg vid sjön på 1700-talet. Det var ett av de största i landet. Mellan sjön Svartpotten och Glasbrukssjön finns rester av vattensystemet som användes av glasbruket. Myrsjön är en anlagd sjö som skapades på 1700-talet.

Text från: Upptäck Nackas natur, juni 2006 av Naturskyddsföreningen i Nacka