Abborrträsk

Gott om lingon och blåbär

Sjön Abborrträsk ligger omgiven av branta klippväggar och hundraårig skog. Här finns många fina stigar och det är gott om både blåbär och lingon.

Abborrträsk är ett litet naturområde som ligger precis intill Eriksvik, Backeböl och Östra Orminge. Mitt i området ligger en klar sjö. Om man kommer gående på någon av stigarna mot sjön, är utblickarna över sjön hisnande med branta berg som stupar ner i sjön. En promenad runt hela sjön passar även för små barn. Vid södra änden av sjön kan man komma ända ner till vattnet.

I skogen finns ett rikt förgrenat stigsystem som används flitigt av dem som bor runt omkring under hela året. Det finns gott om lingon och blåbär. Sågtorpsskolan ligger nära, och både skolan och föreningar har glädje av Abborrträsk.

Skogskänslan är påtaglig i Abborrträsk. Många beskriver att skogen och området runt sjön är mycket rogivande att vistas i.

Delar av skogen är över hundra år gammal med flera vindfällen. De högre partierna består mest av hällmarksskog med lavar. Lite lägre ner är det blåbärsgranskog med mossor, blåbär, lingon och ljung och de lägsta delarna är lövskog. Öster om sjön ligger ett alkärr och mot Värmdövägen finns våt ängsmark.

Den varierade skogen och våtmarkerna gynnar både fåglar och insekter.

Skogen har fått stå orörd länge vilket har gjort att både djur- och växtliv är rikt och omväxlande. Det finns dock spår av att marken en gång använts för bete eller slåtter.

Text från: Upptäck Nackas natur, juni 2006 av Naturskyddsföreningen i Nacka