Svärdsö – sydöstra Saltsjöbaden

Trolsk naturmiljö

Svärdsö är en halvö mellan Saltsjöbaden och Älgö med strövstigar, badklippor, hällmarker och gammal skog.Nästan hela Svärdsö karaktäriseras av trolska naturmiljöer med mer än 100 år gammal skog. Ön är i princip obebodd så tystnaden och känslan av orördhet är påtaglig. Utsiktsplatserna öppnar sig ut mot Stockholms skärgård, Baggensfjärden och Erstaviken.

Svärdsö utnyttjas av många människor. Strandområdet i söder för bad, skogen för promenader och svamp- och bärplockning, i öster finns uppläggningsplats för fritidsbåtar, i väster har sjöscouterna basen för sin sjöverksamhet.

Svärdsö består mest av hällmarkstallskog och blåbärsgranskog som i stora delar är mycket gammal och orörd. I södra delen finns en dalgång med inslag av ädellövträd som ek, ask, alm, lind och lönn. På klippbranterna i söder växer en rik torrbacksflora, till exempel kungsmynta, tjärblomster, styvmorsviol, blodnäva och Adam och Eva.

Här finns upp emot 60 fågelarter. Har man tur kan man höra korpens speciella läte. På strandklipporna är stenskvätta en mycket vanlig fågel och på våren häckar ejder. I det inre av Svärdsö finns bland annat morkulla, entita och svartmes.

Här finns mängder av andra djur och insekter. Bland annat finns många vackra fjärilar: amiral, tistelfjäril, svavelgul höfjäril och makaonfjäril.

På den högsta punkten på Dragedet i sydväst finns två gravhögar i form av stenrösen från järnåldern. Den mindre har tyvärr nyligen blivit plundrad. På en höjd på sydöstra delen finns en risbotten från järnåldern som är 15 m i diameter och 50 cm hög.

Text från: Upptäck Nackas natur, juni 2006 av Naturskyddsföreningen i Nacka