Tyresö slott och Nyfors

Strömstarar och sångare

Vid Tyresö slott anlades vårt lands första engelska park på 1770-talet. Den är omväxlande, med dels mycket välskötta partier, dels vildvuxna avsnitt med förvildade gamla prydnadsväxter som luktviol, krollilja, kungsängslilja, parksallat och akleja. Parken sluttar ner mot Kalvfjärden. På Notholmen nedanför finns örtrika hällar. I väster avgränsas slottsparken av den lugnt flytande Follbrinkströmmen. Följer du ån uppströms kommer du snart in i en tät alskog där vattnet rinner snabbare över grunda bottnar. Stämningen är trolsk under alarnas kronor. När du är nästan framme vid sjön Fatburen övergår strömmen i en riktig fors, tillsammans med Nyfors en av de säkraste vinterlokalerna för strömstare i Stockholms närhet. Överhuvudtaget är området kring Tyresö slott mycket fågelrikt. Kring stränderna har nattsångare som trast- och flodsångare observerats. Rosenfink och härmsångare häckar liksom näktergal, mindre hackspett och troligen också kärrsångare. En raritet som ibland vintertid ses i Follbrinkströmmen är kungsfiskaren. Slottsparken är också ett favorittillhåll för fladdermöss, ett flertal arter kan ses här särskilt under varma sommarkvällar. På Notholmen finns ett café som är öppet sommartid samt på helgerna vintertid.

Vinterbadare

Nyfors är en klassisk vinterlokal för strömstare. Med sina fem meters fallhöjd är forsen en av de högsta i länet. Den sista industrin som utnyttjade vattenkraften här var ett sågverk som lades ner så sent som 1935. Forsen är numera ganska bred och öppen med stora bestånd av typiska fuktväxter som fackelblomster, videört och gräset jättegröe. Strömstaren brukar kunna ses här från november till mars. Det fins också rikliga spår av bäver, som numera finns i hela Tyresåns sjösystem. Från Nyfors kan du vandra Sörmlandsleden till Tyresta.

Uppdaterad av Göran Bardun, Tyresö kommun våren 2007.