Arbottna

Artrika betesmarker i innerskärgården

Vid Arbottna säteri på Muskö ligger ett strövvänligt och vackert landskap med vidsträckta hagmarker och havsstrandängar. Öster om gården möts du av vackra en- och björkbevuxna hagmarker. På torrängarna blommar mängder av orkidén Adam och Eva i andra hälften av maj. Senare avlöser i tur och ordning kattfot, sandmaskros, solvända, getväppling, backnejlika och fältgentiana.

En rad torp hörde förr till Arbottna gård. Torparna brukade sina jordlotter intensivt och de olika markslagen bildade ett lapptäcke. Dalsänkorna plöjdes till åker, torrängarna betades och på den steniga friska marken hämtades ängshöet för vintern. Än idag kan du finna spåren av de gamla slåtterängarna i idylliska glesa gullvivedoftande björkhagar. Här växer arter anpassade till lieslåtter som t ex ängsskallra darrgräs, ormrot, ängsskära, slåtterfibbla och svinrot. De har kunnat leva kvar genom att området har hållits öppet genom bete.

Många fjärilar är knutna till ängs- och hagmarkernas artrika flora och Arbottna är en av Södertörns rikaste fjärilslokaler. Här fladdrar under högsommaren de numera ovanliga arterna slåttergräsfjäril (t v), bastardpärlemofjäril och violettkantad guldvinge. Den oskygga och giftiga lilla bastardsvärmaren som lever på käringtandens blad trivs också här.

Vid Fårfjärdens vida vattenyta ligger havsstrandängar i bukter mellan badvänliga hällar och holmar. Blomsterälskaren kan glädjas åt smultronklöver, kustarun, norskstarr och doften från det aromatiska myskgräset. Luften fylls av rödbenans spel och under försommaren sjunger rosenfink och kärrsångare i strändernas snår. Ute på Fårfjärden brukar mängder av änder rasta under sträcktid. Kring åkerholmar och diken vid Högberga kan du vissa år höra vaktel och kornknarr. Dessa arter är nästan försvunna i dagens allt mer enformiga och rationellt skötta åkerlandskap. I de fuktiga markerna ger näktergalens starka sångröst stämning i sommarnatten. Här har också den sällsynta flodsångaren hörts. Vid säteriet häckar katt- ugglan i de gamla ädellövträdens ihåliga stammar. Vissa år hörs även hornuggla.

Vissa svamparter är knutna till naturbetesmarker. Vaxskivlingar är de mest typiska och i hagen skjuter inte mindre än tio olika arter upp sina hattar. Under höstarna kan du fylla din svampkorg med champinjoner och stolt fjällskivling.

Muskös täta älgstam gör ön till en av länets bästa älgsafarilokaler. Det bästa sättet att närma sig skogens konung är med bil sena kvällar eller tidiga mornar, då de går ut på de öppna markerna för att beta. Utsikten mot Fårfjärden är strålande vacker och blomsterälskaren kan njuta av en spännande flora.

Granskad av Ingrid Hanngren, Naturskyddsföreningen i Haninge våren 2000.