Norra Ornö och Fjärdlång

Stiglösa vildmarker och blomsterrika kalkberg

Den norra delen av skärgårdens största ö bjuder på vidsträckt, karg och orörd vildmark. Detta är ett av de få skogsområden i länet där du kan uppleva total tystnad, långt från bilvägar och flygleder. Kant i kant med de karga hällmarkstallskogarna finner du ett leende jordbrukslandskap och botaniskt mycket rika lundar och kalk hällmarker.

Hällmarksskogar

Silverberget ger en fantastisk utsikt över mellanskärgården. I öster och norr utbreder sig mycket gamla hällmarkstallskogar där du kan ströva kilometer på kilometer i stiglös vildmark. Här och var skymtar porsdoftande småmyrar. Sydost om Nybysjön finner du gammal, grovstammig granskog och flera alkärr. Bland stormfällda träd kan du leta efter linneans sirliga blommor eller de nuförtiden allt ovanligare små barrskogsorkidéerna spindelblomster, knärot och korallrot. Det är gott om älg, och går du tyst skall du ha otur för att inte få möta någon. Tidiga vårnätter ger pärlugglans hoande en trolsk stämning åt skogarna. Under ljusa försommarnätter stämmer nattskärran in i konserten med sitt spinnande läte. Här finns också korp, sparvuggla, trädlärka, spillkråka, dubbeltrast, duvhök och fiskgjuse.

Kalkhällar och ädellövskog

Vid gården Svinåker öppnar sig landskapet med åkrar och lummiga lövskogar. Apollofjärilen flyger i juni-juli över de blomsterrika kalkhällmarkerna strax norr om gården. Områdets största botaniska klenoder är alvararv och färgmåra, två arter som annars bara är vanliga på Öland och Gotland. Här växer också andra kalkälskande växter som grusslok, fältmalört och de aromatiska örterna berg-, kungs- och harmynta. I klippskrevor hittar du små sirliga ormbunkar som hällebräken, fjällhällebräken, gaffelbräken, svartbräken och murruta. Vid Svinåker finns också gamla ädellövskogar. Solens strålar tränger sällan ner genom trädens täta löv mosaik. I den skuggiga och fuktiga miljön bland block och klippstup frodas sällsynta lav- och mossarter, t ex grov fjädermossa och fällmossa. Du kan också hitta desmeknopp, sårläka, myska, trolldruva och lundskafting. Ädellövskogarna kring Brakträsket är rika på orkidéer. I början av juni hittar du tvåblad och svärdsyssla. Här växer också den märkliga helbruna nästroten som klarar sig bra utan solljus, eftersom den lever av att bryta ner döda växtdelar. För att klara av det samarbetar den med en svamp som bor i orkidéns skatbolika rotsystem.

Bandat berg och hemsöbor

På norra Ornö finns ett stort antal attraktioner för den naturintresserade. Till de mer välkända hör Ornö huvud på öns nordspets, där grönstenar och leptiter bildar märkliga bandmönster på strandhällarna. Kymmendö ligger ett stenkast öster om Ornö och kan lätt nås med Waxholmsbåt. Ön är mest känd för att ha inspirerat Strindberg till ”Hemsöborna”. Än idag finns här ett vackert och varierat skärgårdslandskap med ålderdomlig gårdsbebyggelse. Runt byn ligger artrika ekhagar och havsstrandängar.

Fjärdlång

Ön Fjärdlång, öster om Ornö, är välbesökt bl a eftersom ett av skärgårdens vackrast belägna vandrarhem ligger här. Andra attraktioner är de gamla hällmarkstallskogarna och de frodiga idegrans-bestånden på öns nordända.

Granskad av Ingrid Hanngren, Naturskyddsföreningen i Haninge våren 2000.