Sandemar

Fågelrika strandängar och Södertörns finaste rikkärr

På ömse sidor av Sandemars slott finns två naturattraktioner av högsta klass. I väster ligger fågelrika havsvikar och i öster blomsterrika kärr. Tillsammans gör de Sandemar till ett av länets finaste utflyktsmål.

Sandemars slott inramas av en vacker innerskärgård med grunda vassvikar och barrskogsklädda, badvänliga uddar. Vadare rastar på strandängarna väster om slottet i maj och juli-september. Regniga dagar, då de högarktiska vadarna tvingas avbryta sin snabba flytt brukar vara mest givande. Har du tur kan du då hitta kust-, spov-, myr-, mo- och småsnäppa i flockar av kärrsnäppor, grönbenor och brushanar. Ofta syns också mindre strandpipare och svartsnäppor på de hästbetade strandängarna. Nordliga småfåglar som rödstrupig piplärka och lappsparv rastar regelbundet i september.

Sångsvanars rop

Sandemar är fågelrikt under alla delar av året. Från senhöst till vårvinter ses sångsvan på fjärden utanför slottet. Den tusenhövdade skaran av vigg som rastar i Svärdsnäsviken eller utanför slottet brukar innehålla enstaka bergänder och salskrakar. Sedan början av 1970-talet har också en alförrädarhona funnits med i viggflocken. Arten häckar vid Ishavet och är en sällsynt vintergäst hos oss. När isen lagt sig i vikarna sänker sig vinterns tystnad över Sandemar. Varfågeln brukar sitta i någon busktopp intill strandkanten. Om du kämpar dig upp på utsiktsberget vid Höggarn har du chans att få se havsörnen som ofta jagar vid iskanten.

Sångare

På försommaren visar Sandemar upp ett helt annat ansikte. Längs stigen som löper från parkeringen är växtligheten frodig med vass, nässlor och sälg. Här trivs några av områdets sångarvirtuoser. Näktergal, säv sångare och rosenfink hör till karaktärsarterna. Ofta hörs kärrsångarens kaskad av imitationer eller flodsångarens märkligt symaskinslika sång. Har du tur kan du få höra kornknarrens snärpande från dikesrenen. I stort sett vilka fåglar som helst kan dyka upp den här tiden på året. Dagsfärsk information om fågellivet kan man inhämta och lämna i en anteckningsbok som finns en bit fram till höger om stigen från parkeringen (vid busshpl Svärdsnäsviken). Nära travbanan finns ett fågeltorn med god utsikt över strandängarna.

Följer du stigen ner mot stranden i slutet av maj hittar du fuktängar med tusentals lilaschackrutiga och vita kungsängsliljor. Fortsätter du mot Höggarn finner du mängder av Adam och Eva och gullviva.

Eftersommaren är rätt tid att botanisera på strandängarna. Öster om det stora dike som skär igenom området kan du hitta sällsyntheter som sumpgentiana och smultronklöver samt röd- och plattsäv. I de nästan vegetationsfria saltfrätorna (se Tullgarn) väster om diket, växer den salthärdiga glasörten på en av sina två platser i länet. Dess knubbiga blad liknar mest danska korvar.

Blomsterrika kärr

Den botaniskt intresserade bör ställa kosan till Södertörns förnämsta rikkärr som ligger öster om slottet. Botanikexkursionen kan börja redan vid landsvägen. I början av juni blommar strax väster om busshållplatsen den numera mycket ovanliga luddvickern. Vid hållplatsen växer också trift. Det största rikkärret ligger strax innanför den lilla badbryggan. Tränger du igenom de täta slysnåren av ask och al öppnar sig det blomsterrika kärret framför dig. Runt midsommar blommar här tusentals ängsnycklar tillsammans med Sandemars största klenod – gulyxnen. Att botanisera i denna mångfald till rosenfinkens och näktergalens sköna ackompanjemang är en sann högtidsstund för varje naturälskare.

Naturskyddsföreningen i Haninge hävdar ett av rikkärren med årlig slåtter.

Rikkärren bildas där källor med kalkrikt vatten sipprar fram i strandkanten. Kalken i vattnet fälls ut till kalkbleke som bildar en gråaktig gyttja. Här växer nästan ingenting utom den grova skorpionmossan och de gulblommiga, insektsfångande vattenväxterna dy-, vatten- och dvärgbläddra. Över den gråa och sterila bleken reser sig intensivt gröna öar uppbyggda av rikkärrsmossor och ett hundratal olika örter och gräs. I slutet av maj prunkar de små tuvorna i skärt av majvivor. Nu står också tätörtens djupblå blommor tätt i de blötare partierna. I juli blommar kärrknipprot och slåtterblomma. I kärret finns också 16 olika starrarter, bl a trind-, näbb-och loppstarr. I slottsparken invid kärret finner du tibastens doftande skära blommor tidigt på vårarna. Senare hittar du svinrot, desmeknopp, tvåblad och kungsängslilja.

Slåtterkärr

Nedanför ett grönt pumphus lite längre österut ligger ett rikkärr som sedan några år slås med lie. Effekten av slåttern har inte låtit vänta på sig. De vegetationsfria ytorna är borta och istället breder färgglada mattor av majviva, rosettjungfrulin och kärrspira ut sig bland hundratals röda ängsnyckelfacklor. Här hittar du också ovanligheter som platt- och rödsäv samt många andra ovanliga halvgräs. Sandemars slott, från slutet av 1600 talet, är ett av de få slott som undgick ryssarnas härjningar. Utanför Sandemar ligger det välkända sjömärket Dalarö skans med sitt rundade torn.

Rikkärren och strandängarna är sedan 1997 avsatta som naturreservat. Mellan 1 april och 1 september är rörligheten på strandängarna begränsad och man får hålla sig till den markerade leden.

Granskad och uppdaterad av Ingrid Hanngren 2000 och Torbjön Schwebs, Naturskyddsföreningen i Haninge 2006.