Bergby

Guckuskogen

Bergby naturreservat har en av Sveriges rikaste förekomster av vår största orkidé, guckusko. Den blommar här årligen i tusentals exemplar. Guckuskon har en nordlig utbredning i Sverige med de flesta förekomsterna i Roslagen och Jämtland.

Som så många andra orkidéer har guckuskon en mycket invecklad pollinering. Läppen är formad som en sko med invikta kanter. Insekter lockas in med hjälp av en söt vätska. Väl inne har krypet ingen möjlighet att ta sig ut samma väg. Insidan av skon är försedd med ljusa linjer som leder insekten mot bakre delen av blomman. Här kan den pressa sig förbi både pistillen och märket ut genom två små hål i blommans bakkant. Har insekten varit inne i en annan guckusko skrapar den också av pollen mot märket. Råkar en för stor insekt komma in i skon svälter den ömkligen ihjäl i sitt vackra fängelse.

Guckuskon växer helst i fuktiga, kalkrika ganska öppna skogar. Den växer mycket långsamt och det kan ta 16 år från det att den gror tills den börjar blomma. Skogarna i bergbyområdet är delvis mycket svårframkomliga men omedelbart söder och öster om Lövfjärden ligger strövvänliga skogspartier.

Guckuskon finns i stora bestånd längs stigen öster om Lövfjärden och i spridda exemplar i skogarna syd och sydväxt om sjön.

Vid sidan av guckusko finns många andra lundarter som strävlosta, vätteros och desmeknopp. Vid Lövfjärdens östra sida ligger ett litet rikkärr med ängsnycklar och tätört. Alldeles söder om kärret finns också ett stort bestånd av nästrot. Ett annat rikkärr finns ytterligare en bit öster om sjön

Tänk på var du sätter fötterna när du kommer hit så att du inte trampar ner guckuskoplantor. Guckuskon blommar veckorna före midsommar. Det behöver väl inte sägas att varken guckusko eller någon annan orkidé får plockas.

Granskad av Dan Johansson, Roslagens naturskyddsförening våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.