Häverö Prästäng

Unik slåtteräng

Häverö Prästäng är en av länets rikaste ängsmarker. Efter en törnrosasömn som varade från sekelskiftet väcktes den åter till liv 1960. Då röjdes den igenväxta gamla ängen och sedan dess har den åter skötts på traditionellt sätt. Slåttern i kombination med kalkrikedomen i marken har resulterat i ett enastående vackert och blomsterrikt område med närmare 300 arter.

Ängens skötsel är mycket arbetskrävande. På våren när vitsipporna står i blom skall ängen rensas från kvistar och löv så att gräs och örter kan växa fritt och det blir lätt att slå när den tiden kommer. I mitten av juli har de flesta av ängens växter blommat ut och fröat av sig. Då är det dags att slå och stacka höet.

Året i Prästängen har många ansikten. I april lyser blåsippornas klara blommor i lundarna kring ängsmarkerna. De följs snart av vitsippor och stor nunneört. När första hälften av maj förlöpt börjar ängarna att blomma. Först ut är gullvivor, rosettjungfrulin och majvivor. Stora bestånd av Adam och Eva blommar strax söder om parkeringen. Under denna tid är fågelsången som intensivast. Rosenfinken är vanlig och ofta hörs härmsångarens rappa sång från lövdungarna. I juni har lövträden brett ut sina blad och lundarna mörknat, men ängarnas blomsterprakt bara ökar. Ute på de öppna partierna dominerar gräset älväxing med sina blåtonade ax.

Här finns också gott om olika starrarter.

En verklig sällsynthet som växer i ängen är en variant av fältgentiana som hinner med att blomma innan slåttern. Du kan även hitta den märkliga orkidén flugblomster och mycket, mycket mer. Nere vid stranden växer ängsnycklar och den lilla ormbunken ormtunga.

Efter slåttern är det lite svårare att botanisera men krisslan som växer vid stranden bredvid havtornsbuskarna öppnar sina blommor först i slutet av juli. En annan sent blommande art som växer i brynen är den ludna johannesörten. När hösten riktigt tagit sitt grepp om Roslagen börjar de orangegula bären på havtornsbuskarna att mogna. Det är en vacker syn med de små miniatyrapelsinerna mot en blygrå oktoberhimmel.

Granskad av Dan Johansson, Roslagens naturskyddsförening våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.