Riddersholm

Roslagen i koncentrat

Ett besök på Riddersholm är ett måste för varje naturintresserad länsbo. Eller vad sägs om Roslagens artrikaste rikkärr, ett av Roslagens största lundområden och praktfulla gullvivebackar. Dessutom finns här artrika strandängar och vidsträckta havsutsikter.

Orkidélundar

I mitten av maj då lövverket är skirt och lundarna fyllda av solljus är Kvarnudden den stora attraktionen vid Riddersholm. Den gamla ängsmarken som höll på att växa igen till en lövskog har nyligen restaurerats och öppnats. Här och var skjuter stor nunneört upp sina blyga, violetta blomklasar under hasselbuketterna. Vandrar du stigen längs stranden vid Södersundet träffar du på stora bestånd av skogsbingel. Den är annars typisk för södra Sveriges bokskogar men växer här på en av sina nordligaste växtplatser. Om du undrar hur den ser ut så titta på en hundralapp, där finns den avritad. Längs stigen växer också gott om Sankt Pers nycklar, en av våra ståtligaste orkidéer. Den kan variera i antal år från år eftersom den oftast dör efter blomningen. Sankt Pers nycklar, liksom flera andra orkidéer, användes förr som potenshöjande medel. Det vetenskapliga namnet, Orchis mascula, betyder manstestikel och syftar på rotens utseende.

Strandängarna blommar

Överallt hörs fågelsång. I mitten på maj har svarthätta och grönsångare just anlänt. Ute i Södersundet hörs skorrandet från en koloni skäggdoppingar. Ta av till vänster vid stigkorset och du kommer ut på en spång över betade strandängar. Så här års har just mysk-gräset kommit upp och börjat sprida väldoft över ängen, några rörsångare sjunger i vassarna. Under sommaren blommar majviva, ängsnycklar, smultronklöver och sumpgentiana i nämnd ordning. Dessa arter är typiska för de få betade strandängar som finns kvar i länet. Här finns också några täta tuvor av den högvuxna och ovanliga blankstarren.

Ett riktigt rikt kärr

Stigen över strandängarna fortsätter i en ca fyra km lång runda genom öppna marker och vackra lundpartier. Den botaniskt intresserade kan göra en kort avstickare till rikkärret Gunnarsmaren. Kantskogen och den norra delen av myren är mycket artrika. I maj är det mest brunmossorna som skvallrar om att detta inte är ett vanligt kärr. På sommaren avlöser en kavalkad av ovanliga växter varandra. Bland alla de sjuttiotal örter och gräs som växer i kärret kan nämnas majviva, rosettjungfrulin, tätört, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot och myggblomster.

Tränger du igenom vassen ute på kärrytan kommer du till flera öppna områden. Här är vegetationen av fattigkärrstyp och porsen står doftande tät. Fågellivet är rätt sparsamt men några par ängspiplärka liksom ett par enkelbeckasiner har funnit sig tillrätta.

Udde med utsikt

En trevlig omväg från stigen är att ta av längs stranden och gå ut på udden Bareskaten. Längst ut har du en vid utsikt över fjärdarna och ett utmärkt läge för en fikapaus. Innanför Bareskaten står stora bestånd av starkt lökdoftande ramslök. Du kan också hitta den klorofyllfria vätterosen. Gullvivor och åter gullvivor Kvarnbacken är en vacker björkhage som svämmar över av gullvivor och vitsippor i mitten av maj. Mot söder övergår björkskogen i öppna betesmarker med mandelblommor, blodnävor och Roslagens speciella gräs, älväxingen.

Vinterfåglar

Under vintrar med mycket is kan det löna sig att ta en tur ut till Kapellskärs hamn för att titta på sjöfågel. Det händer att den arktiska vittruten visar sig men vanligare är att du får se vigg, knipa, gräsand och storskrake vid iskanten. Från och med mars kan de få sällskap av ejder, alfågel och ibland tobisgrissla. Mer sällan kan du få se smålom, brunand och bergand. Ytterligare en halvmil norrut ligger Räfsnäs hamn där det också kan finnas sjöfåglar.

Granskad av Dan Johansson våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.