Rönnskärs udde och Skatudden

Sträckande fåglar

En tidig morgon vid Rönnskärs udde eller Skatudden kan bjuda på fantastiska fågelupplevelser. I september och oktober flyttar fåglar förbi Väddös östra kust i en aldrig sinande ström. Höstflyttningen börjar redan i senare delen av juli när vadarhonorna lämnat häckningsbestyret åt hanarna och flyger söderut. Du kan få se de flesta av de vadararter som normalt flyttar förbi Sverige. Under eftersommar och tidig höst är det viktigt att vara på plats tidigt, sträcket passerar under de första timmarna efter gryningen.

I slutet av augusti kommer simändernas flyttning igång. Främst krickor och bläsänder passerar i stort antal, men även stjärtänder kan vara talrika. Fågelsträcket är som mest intensivt från slutet av september till början av oktober. Då flyger stora mängder sparvhök och blå kärrhök förbi, liksom simänder, finkar, ängspiplärkor och grönsiskor. Lommarna kommer också igång ordentligt i månadsskiftet september-oktober och detsamma gäller för ejder och svärta. Särskilt när det blåser friskt från sydost passerar sjöfåglarna på nära håll. Då är också chanserna störst att få se flockar med prutgäss.

En stor del av Finlands fåglar flyttar via Sverige och tar vägen över Åland in mot Väddö. Bäst ser du de insträckande fåglarna från Skatudden. Förutom sparvhökar och blå kärrhökar kommer sädgäss, ängspiplärkor, grönsiskor, bofinkar och bergfinkar.

De bästa dagarna i oktober flyger över 10 000 kråkor in i en aldrig sinande ström. Vid nordlig vind når fåglarna Väddös kust längre söderut och då kan det vara bättre att stå på Rönnskärs udde. Det är oftast där du kan räkna in flest antal sydsträckande fåglar. Utanför Rönnskärs udde samlas stora mängder alfåglar under hösten och vintern fram till isläggningen. Enstaka små- och storlom, skäggdopping, sjöorre, svärta och tordmule brukar också ses.

Sträcket på våren är inte lika intensivt som under höstarna men under tidiga aprilmorgnar passerar stora mängder sjöfåglar, främst ejder, norrut. Duvor, tofsvipor och finkar drar också förbi.

Rönnskärs udde och den angränsande gamla kustskogen är skyddade som naturreservat av Norrtälje kommun.

Skogarna i trakten, särskilt innanför Sennebyhaken, är påverkade av kalk och botaniskt rika. Du kan hitta orkidéer som korallrot, grönyxne, skogsknipprot och knärot, liksom ovanliga gräs och halvgräs.

Granskad av Dan Johansson, Roslagens naturskyddsförening våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.