Södra Råda

Örtrik granskog

Söder om Rådasjön växer en granskog med nästan osannolikt rik flora. Här trivs en lång rad ovanliga växter tack vare den kalkhaltiga marken. Området är skyddat som naturreservat.

I skogen hittar du flera orkidéer bl a nästrot, korallrot, tvåblad, skogsnycklar och skogsknipprot som blommar i tur och ordning från början av juni till början av augusti. Sveriges största orkidé, guckuskon, är något av en karaktärsart för området. Tvåbladet är en av Roslagens vanligaste orkidéer. Blommans läpp avsöndrar en sträng av nektar. Flugorna som pollinerar orkidén följer nektarsträngen och hamnar till slut mitt under pollenorganet. Det exploderar vid beröring och klistrar fast pollenet på insektens huvud.

Bara en liten del av solljuset når ner till den fuktiga myllan under granarna. Floran är väldigt lik den man hittar i rika, fuktiga lövskogar. Det högvuxna gräset hässlebrodd anger alltid rikare förhållanden där det dyker upp. I skogen vid Södra Råda växer den i stor mängd. Den exklusiva strävlostan hittar du lättast i sydöstra delen av reservatet. Den är ett ännu säkrare tecken på att detta är en osedvanligt rik växtlokal. Skogsstarr växer i mängd i många delar av skogen. Detta ovanliga halvgräs är sällan så kraftigt och högvuxet som här. På våren blommar lungörten och vårärt tillsammans med vitsippor. På försommaren hittar du blommande trolldruva och tandrot, två typiska lundväxter. Myskan täcker marken fullständigt på en del ställen.

Lundsmörblomman som har rik lokal här blommar under försommaren, men de karaktäristiska bladen är lätta att känna igen hela sommaren. Granarna är grova trots att skogen inte är särskilt gammal. Förutsättningarna för granarna är mycket bra här med ytligt grundvatten som transporterar kalk och näringsämnen som gynnar träden.

Granar på marker som den här kan växa snabbt, men ruttnar som regel inuti ofta redan innan de hunnit bli hundra år gamla.

Inne i skogen kan du se små odlingsrösen som visar att markerna här var åker innan man planterade granskog. Före uppodlingen växte säkert lövskog. Fortfarande försöker en del alm och ask liksom dungar av asp att konkurrera med granarna. Den rika miljön gynnar också buskar av olika slag och måbär hittar du överallt liksom skogstry, hägg, olvon och tynande hasselbuketter. Den giftiga tibastbusken är också vanlig.

Granskad av Dan Johansson, Roslagens naturskyddsförening våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.