Berzelii park

Våtmarksväxter

Något överraskande är det att man mitt i centrala Stockholm kan hitta våtmarksväxter. Bortsett från smärre strandpartier var det länge sedan den sista våtmarken torrlades i innerstaden. Det är i guldfiskdammen utanför Berns i Berzelii park som våtmarksväxterna trivs.

Den växt man först lägger märke till är svärdsliljan, en storvuxen ört med svärdlika, sega blad. De stora, gula blommorna sitter i den upp till meterhöga växtens topp och kan ses under juni och juli. Blommorna består av tre tunglika blad som pekar åt varsitt håll.

Vasstarren är till skillnad från svärdsliljan inte det minsta färggrann. Men den har ett vackert växtsätt, med mjukt utåtböjda, ganska breda, mörkt gröna blad. De vindpollinerade blommorna bildar ax i stråtopparna. Han- och honblommor sitter var för sig.

Text hämtad från: Upptäck naturen innanför tullarna, Björn Möllersten 2006.