Flatensjön

Äng, bad och naturstig

Flatenområdet, är Söderorts Naturskyddsförenings speciella skötebarn. Vid Ekudden mellan Flaten och Listuddens koloniområde hävdar kretsen en äng. Ängen slås med lie, man röjer också sly och friställer åldriga ekar. Föreningen sätter även upp holkar och vintermatar fåglar samt har iordningställt en naturstig som går från T-banan Skarpnäck till Ekudden (tyvärr utsatt för ständigt sabotage).

Området runt sjön Flaten är relativt omväxlande, täta barrskogsområden avlöses av ängar, lövskogar och hällmarkstallskog. Alla våra vanligaste fågelarter häckar i området bl a fyra hackspetts- och två ugglearter. Stjärtmesar finns i alkärret nordväst om Flaten, och där häckar också näktergalen. Området hyser ett stort bestånd av rådjur och det är gott om både räv, grävling och hare. Då och då skymtar älg.

Huggorm och snok

Det vimlar av möss och sorkar, och därmed även av huggorm och snok. Hasselsnok har setts vid Ekudden. Kopparorm och andra ödlor är vanliga, vardaglig är även ormvråken. I sommarnatten flyger både fladdermöss och morkullor. I sjön Flaten, med Stockholms kanske bästa badvatten, häckar fåglar som knölsvan, knipa, storskrak, storlom, fiskmås , fisktärna, gråtrut och drillsnäppa.

Text : Thord Håkansson, Söderorts Naturskyddsförening 2000.