Garnsviken

Fågelsjö i slottsmiljö

Garnsviken är ett av de bästa ställena i Stockholmstrakten för att se kungsörn vintertid. Venngarns slott och Viby by i närheten är dessutom mycket sevärda.

I närheten av Garnsviken brukar ornitologer lägga ut åtlar. Rovfåglarna kan på detta sätt lätt få tillgång till mat. Detta är särskilt viktigt för unga örnar, vars chans till överlevnad ökar. Dessutom innehåller det utlagda köttet lägre halter miljögifter än de djur de annars äter. Kungsörnen häckar framförallt i norra Skandinavien. De örnar som övervintrar i länet kommer från Finland. På senare år har även finnarna börjat vinterutfodra örnar vilket gjort att de i allt större utsträckning stannar kvar i Finland. Antalet övervintrande kungsörnar i länet har därför minskat. Även korp och andra rovfåglar som duvhök och fjällvråk dras till åtlarna.

Garnsviken är fågelrikt också under sommaren. Sjön hyser en rad häckande andarter. Rördrom och brun kärrhök hör till de bofasta fåglarna och under våren brukar gräshoppssångare sjunga från de fuktiga ängarna innanför vassarna. Vissa år finns också flodsångare, kornknarr, småfläckig sumphöna eller vaktel på plats. Under hösten och våren kan du få se flockar med rastande sjöfåglar. Den ovanliga blå kärrhöken besöker ofta markerna runt Garnsviken, främst under våren. Viken är svåröverskådad, men från några öppna hällar invid sjön har du hyfsad utsikt över norra delen av viken.

Venngarns slott och Viby by

Fram till Venngarns slott löper en allé med imponerande grova, hamlade askar. Normalt blir inte askar särskilt gamla, men hamlingen förlänger askarnas liv. Visserligen ruttnar de inuti men de blir mycket äldre än om de inte hade beskurits.

Venngarns slott, med anor från medeltiden, är mycket sevärt med sitt slottskapell och den restaurerade barockträdgården. Viby by bestod under 1500- och 1600-talet av tre gårdar som kom att bli torp under Venngarn. Viby skiftades aldrig under 1800-talet och byggnaderna har blivit bevarade i sitt ursprungliga läge. På södra sidan om Erikssund, ca 8 kilometer väster om Garnsviken, finns en mycket rik växtplats för kungsängsliljan. I markerna alldeles norr om det västra brofästet kan du räkna tusentals röda och vita liljor i maj.

Granskad och uppdaterad av Erik Ekholm, Upplands Västby våren 2003.