Hin Håles trädgård

Förtrollande frodig växtmiljö

Längs en del av Fitunaån har naturen fått en fantastisk utformning. Vid Hin Håles trädgård kommer du in i en vild och frodig natur som trots sitt namn hyser mängder av intressanta växter och ett rikt fågelliv.

Doft av hägg

I mitten av maj står de blommande häggarna som vita kaskader längs bäcken. Bakom häggbuskagen kan du upptäcka en fascinerande värld som klippt och skuren för att vara tillhåll för rövare, eller kanske för Hin Håle själv.

Ån rinner genom ett bergspass med sidor som sluttar brant ned mot ån. Här står höga, grova aspar med hål som hackspettarna mejslat ut. Mängder av granar har gått av och fallit omkull eller ryckts upp med rötterna av vinden.

Lianer

I Hin Håles trädgård växer bara vilda växter. Här finns många typiska lundväxter med krav på skugga och fuktighet. Förutom strutbräkenbuketterna som pryder åns kanter, hittar du bäckbräsma, springkorn, gull-pudra och stinksyska. I träden längs bäcken slingrar sig vild humle upp mot ljuset. Lundkardborren trivs i skuggiga lundar till skillnad från de andra kardborre-arterna som växer längs vägkanter och andra av människan skapade miljöer. En mängd olika mossor har också sin plats i den fuktiga miljön längs ån. Lite mindre vanliga arter som förekommer här är kopparglansmossa och stubbfläta. Den ovanliga grovtickan finns också i området. Fågelkören är imponerande i maj och juni. Under nätterna ger näktergalarna ljudstarka konserter.

Havsöring

Från bron nära Fituna gods är det lätt att följa ån där den strömmar makligt genom den lummiga ädellöv-skogen ner till havet. Här växer strutbräken och hässleklocka vid sidan om gräsen jättegröe och kärrgröe. Under försommaren sjunger härmsångare och rosenfink. Från slutet av oktober till december kan du få en skymt av havsöringen som vandrar upp för att leka i Fitunaåns nedre lopp. Tiden för leken varierar från år till år beroende på hur mycket vatten det finns i ån. Till skillnad från laxen dör havsöringen inte efter leken, utan kan vandra upp flera gånger under sitt liv. Rommen kläcks tidigt på våren, året efter leken. Sedan stannar fiskynglen kvar i bäcken under två år för att nå ca 12-15 centimeters storlek, innan de ger sig ut i havet. Allt fiske efter havsöring i ån är naturligtvis förbjudet. Vintertid håller strömstaren till i Fitunaåns nedre lopp.

Hänförande utsikt

Det höga Vårdberget två kilometer söder om Fituna erbjuder en milsvid utsikt över Himmerfjärden. Uppe på berget finns en gammal vårdkase som fått stå kvar genom alla år. På bergets sydsida växer den sällsynta murgrönan.

Äventyr

Brinkbäcken är en del av åsystemet som skurit sig djupt ner genom sedimenten. Det är en säregen upplevelse att gå längs ån i den trånga ravinen omgiven av 10-15 meter höga branta sluttningar. Naturen är vild och opåverkad, vilket innebär att det bitvis är ganska svårframkomligt. Om du trotsar de omkullfallna trädstammarna och de bitvis täta snåren bjuds du på en mycket annorlunda upplevelse.