Torö

Sträckande fåglar

Torö hör till de bästa sträcklokalerna för rovfågel i landet. Under september till oktober trängs fågel-skarorna från norr ihop på den trattformiga Södertörnhalvön. Vid den avsmalnande landtungan på Torö blir koncentrationen som störst. Att stå här en bra sträckdag och se stora skaror fjällvråk och sparvhök tillsammans med tiotusentals småfåglar passera över huvudet är en oförglömlig upplevelse. Det finns fyra fågellokaler av högsta klass: Örudden, Läskär, Reveln och Herrhamraängarna.

Rovfåglarnas udde

Naturvårdsområdet Ören är den klassiska sträck-lokalen på Torö. September- och oktoberdagar med måttlig vind mellan sydväst och nord, allra helst nordväst, ger de bästa förutsättningarna för stora fågelmängder vid Örudden. Rovfåglar som blå kärrhök och stenfalk ses ofta och bland de stora massorna av finkar kan det tränade örat urskilja lockläten från snö- och lappsparv. Vissa höstar invaderas udden av tallbit och bändelkorsnäbb från de oändliga taigaskogarna i öst.

Även på vintern är Ören en bra fågellokal. Stora skaror alfågel, vigg och storskarv brukar rasta utanför udden. I flockarna ligger ofta enstaka bergänder och över fjärdarna patrullerar havsörn regelbundet.

Ör betyder grus på gammalsvenska och Ören täcks mycket riktigt av stora grus- och sandavlagringar.

På den glest martallbevuxna udden spelar nattskärran under sommarnätterna. Nära stranden växer mjölon-riset i täta, gröna mattor och vid klapperstensstränd-erna kan du hitta den storblommiga strandärten, och sällsyntheter som strandkål, vejde och klapperstarr.

Sjöfågelsträck vid Läskär

Under vårarna passerar ofta sjöfågelskarorna en bit ut från kusten på sin jäktiga flytt mot norr. Det bästa stället att titta på detta imponerande skådespel är därför vid Läskär på Torös sydspets. Vid vindar mellan syd och ost i början av april passerar pärl-banden av ejdrar alldeles intill udden. I flockarna upptäcks varje år också någon praktejder. Svärtor och lommar passerar lite senare. Under vintern är udden en säker observationsplats för havsörn.

Högarktiska vadare vid Reveln

Denna sandudde är med sina långgrunda stränder en av länets bästa rastplatser för arktiska vadare. Störst chans att träffa på arter som sandlöpare, myrspov, små- och kustsnäppa har du regniga dagar. Dåligt väder får dessa långväga gäster att avbryta sin nonstopfärd från Ishavet till Västeuropas marskländer. I slutet av juli till början av augusti rastar gamla fåglar och i början av september kommer de betydligt mer orädda och diskret tecknade ungfåglarna. Under höstarna är udden en omtyckt rastplats för piplärkor och andra småfåglar. I september hörs ofta den rödstrupiga piplärkans utdragna lockläte från den triftprydda gräsheden.

Herrhamraängarna

Dessa fuktiga odlingsmarker erbjuder omtyckta rastplatser för småfågel. Nästan varje år dyker rariteter som vitgumpad buskskvätta och större piplärka upp. Ibland rastar även gäss.