Lustehagen och Västergården

Artrika blomsterängar i vacker skärgårdsmiljö

Namnet Lustehagen skvallrar om en paradisisk miljö. Du kommer inte att bli besviken, detta är verkligen en lustgård. Fjärilsälskare och botanister kan knappast undgå att bli upprymda inför blomsterprakten och artrikedomen.

Lustehagens orkidéängar

Lustehagen är en av de artrikaste och mest varierade hagmarkerna i hela länet. Den är främst känd för sin praktfulla orkidéflora med hela nio olika arter. I hagen kan du hitta kalkfuktängar, enebackar, stagghedar, ängshavretorrängar och havsstrandängar, alla med sin speciella karaktär och artuppsättning.

Kalkfuktängen pryds i slutet av maj av majvivor och tätört. Senare blommar tusentals jungfru Marie nycklar och skogsnycklar omgivna av gräsullens vita tussar. Letar du noga kan du också hitta ovanligheter som hår- och näbbstarr bland älväxingens blådaggiga grässtrån.

Längre ned mot stranden domineras stora områden av staggens tuvor. Detta gräs indikerar mycket långvarig slåtter eller bete. Tuvorna är vitgula av kvarsittande fjolårsblad eftersom gräset är så strävt att inte ens det hungrigaste betesdjur rör det. Vackert som en tavla ligger de enbuskprydda torrängarna med det glittrande havet som fond. Bilden inramas av luftigt gröna hängbjörkar. I enebackarna hittar du den numera mycket ovanliga tidigblommande fält-gentianan, en art som är anpassad till liens marker. Vissa år blommar också de nyckfulla orkidéerna grönkulla och brudsporre.

Stränderna är bitvis översållade av smultronklöverns bärlika fröställningar och ormtungans spjutspetslika blad.

Fjärilarnas paradis

Västergården är välkänd för fjärilsentusiaster och fantastiska 600 arter är funna här. Den mest spännande är kanske fetörtsblåvingen, som bara finns på några få platser i mellersta Skandinavien. Den uppträder bara vissa år i maj-juni men kan då vara rätt så vanlig. Blåvingens larv lever liksom apollofjärilen av kärleksört och den vita fetknoppens blad. Hagmarkerna öster om gården och i norr översållas efter midsommar av brudbrödets rosa anstrukna flor och backnejlikans skira blommor. I fuktigare delar kan du vissa år finna sällsyntheter som brun klöver och fältgentiana. Även fågellivet är rikt i hagmarken. I enbusken sitter törnskatan och övervakar besökarens förehavanden och i maj fyller trädlärkan luften med sin melodiskt joddlande sång.

Södra Ornö

Hagmarker finns även på andra håll på Ornö. Vid Kråkmora, strax norr om Lättinge på öns sydvästkust finns torrbackar och kalkberg med mycket särpräglad flora. Här finner du sällsynta växtarter som pukvete, knölgröe och klasefibbla och den av Bellman besjungna pimpinellan, som förr användes för att göra surt gammalt vin mer angenämt. På södra Ornö ligger gården Sundby med mangårdsbyggnad från 1720. Sydost om gården sträcker sig ett stort naturreservat ut mot de fågelrika skären utanför ön. Vid sjön Marens södra strand finner du stenruinerna av det gamla Sundby som brändes av ryssarna. Runt ruinen finns vackra ekhagmarker prydda av Adam och Eva. Nedergårdsarkipelagen öster om Sundby hyser en rik flora med bl a orkidén Sankt Pers nycklar och alla våra tre jungfrulinarter.

Granskad av Ingrid Hanngren, Naturskyddsföreningen i Haninge våren 2000.