Nationalstadsparken – Södra Djurgården

Södra Djurgården

På Södra Djurgården finns de ståtligaste ekbestånden inom Nationalstadsparken. På våren blommar mängder av vitsippor och du hittar lungört och tibast. I de gamla håliga ekarna häckar ett stort antal skogsduvor. Kattugglorna är också mycket talrika i hela Nationalstadsparken.

Ett kungligt nöje på Södra Djurgården under 1700-talet var djurhetsning. Lejon och björnar hölls i fångenskap och fick utkämpa en strid på liv och död till hovets förtjusning. Området framför Nordiska museet kallas fortfarande för Lejonslätten och nordväst om museet låg ”Leijon-kuhlan” där lejonen förvarades. Beckholmen är en gammal varvsmiljö med intressant ruduratflora. Här växer exempelvis ulltistel och backnejlika.

Utan tvivel är Fjäderholmarna värda ett besök för fågellivets skull. Med en kikare till hjälp kan du från Stora Fjäderholmen bekvämt studera fågellivet på Ängsholmen och de två mindre öarna utan att störa. På Ängsholmen häckar grågäss och vitkindade gäss. Bläsand, storskrake och ibland också småskrake, liksom strandskata och drillsnäppa hör till de bofasta fåglarna på Fjäderholmarna. Silltruten har här sin största koloni i Stockholms skärgård. Under hösten rastar flockar med snatteränder.

En hel del intressanta växter finns också på Stora Fjäderholmen, bland annat hällveronikan, korsningen mellan ax- och strandveronika, som växer mycket rikligt på Belvederuddens hällar.

Sedan Isbladskärret återuppstod har smådopping, svarthakedopping, skäggdopping, häger, bläsand, snatterand, kricka, skedand, brunand och rörhöna häckat. Skäggmesen syns ofta och häckar troligen i vassarna. Hägrarna som har sina bon i träden i sjöns mitt får sommartid sällskap av hägrar från Skansen. Mer än 60 fiskande hägrar har setts samtidigt. Runt Isbladskärret finns ofta grå-, vitkindade och även fjällgäss. Alla gässen har sitt ursprung på Skansen. I juli och augusti besöks Isbladskärret av rastande vadare och i augusti och september stannar blåhakar till.

Läs mer om Isbladskärret

På Waldemarsudde står prins Eugens ek som är Djurgårdens största med en omkrets av 8,5 meter. Eken som uppges vara tusen år är kanske också den äldsta.

Skansen

Ett Sverige förr i tiden i miniatyr. Bland de gamla byggnaderna från olika delar av landet håller man husdjur av gammal lantras och vilda nordiska djur. Här finns också Skogens hus där man visar hur skogs- bruk bedrevs förr. Akvariet och terrariet har specialiserat sig som ett avelscentrum för djur från hela världen, vars överlevnad är hotad i den naturliga miljön. Biologiska museet, som är restaurerat och återinvigdes på 100 årsdagen 1993, är väl värt ett besök. Här skapade Gustaf Kolthoff redan i slutet av 1800-talet små naturtrogna miljöer mot bakgrundsmålningar av Bruno Liljefors.

Rosendals trädgård

Rosendals trädgård drivs helt giftfritt har försäljning av plantor och grönsaker och ett mycket trevligt café i ett av växthusen. Rosendal ligger på södra Djurgården öster om Skansen.

Fjäderholmarna

Ett omtyckt utflyktsmål sommartid med bland annat skärgårdsakvarium, utställning om Östersjön, museum för allmogebåtar, värdshus och krukmakeri. Under sommaren avgår båtar till Stora Fjäderholmen med täta mellanrum från bl a Nybrokajen och Slussen. De flesta faciliteterna på Fjäderholmarna hålls öppna från maj till september.

Alldeles inpå Stockholms centrum finns en mycket rik och varierad natur i ett stort, nästan sammanhängande område från Fjäderholmarna i sydöst till Ulriksdal i nordväst. Området som också kallas Ekoparken blev 1995 utsett till Nationalstadspark (en därmed ny skyddsform i naturresurslagen) och innehåller landets kanske största sammanhängande ekskog med många gamla jätteträd. Inom Nationalstadsparken finns barrskogsområden, havsvikar, fågelsjöar, parker och innerskärgård.

Här häckar minst 100 olika fågelarter, bland annat märks vildmarksfåglar som duvhök, spillkråka och morkulla. I Nationalstadsparken finns hela 800 örter och gräs. Ädellövskogarna ger livsrum för en rad utrotningshotade svampar. Åtta fladdermusarter förekommer och en lång rad mycket sällsynta insekter är knutna till bestånden av stora gamla ekar. Här finns också botaniska trädgårdar, en lång rad museer, tre slott, restauranger och caféer.