Öarna i Värtan

Sju öar med rikt fågelliv

Utanför Svalnäs, i Stora Värtan öster om Danderyd, ligger sju holmar som hör till kommunen. De innersta och största öarna är Stora Skraggen och Svalnäs-holmen, och utanför dessa finns Lilla Skraggen, Västerskär och Råholmen. Längst i söder ligger de små Limpholmarna. Öarna ska ingå i ett naturreservat som kommer att avsättas under år 2000.

Fågellivet på och kring öarna är tämligen rikt och de tre öarna Svalnäsholmen, Västerskär och Råholmen kommer att bli fågelskyddsområde med landstig-ningsförbud under häckningssäsongen. Särskilt intressant är hägerkolonin på Råholmen med ca 20 bon. I området ses flockar av snatteränder, som ofta håller till på ett skär mellan Svalnäsholmen och Råholmen. Här kan man också se skräntärnor under högsommaren.

På några av öarna häckar strandskata, drillsnäppa och silltrut. På Stora Skraggen, som får beträdas under häckningsperioden, häckar fåglar som gök, steglits, trädgårdssångare, rörsångare, grå flugsnapp-are och sävsparv, och möjligen även härmsångare och svartmes. Under vintern finns goda möjligheter att se havsörn.

Växtlivet är typiskt för skärgården. Några exempel är toppfrossört, kärleksört och getrams. Några arter minner om det tidigare betet, som t ex gullviva. Här finns också trädgårdsflyktingar såsom vårlök.

Text: Jarmo Kukka, våren 2000.