Svalnäs gravfält

Gravhögar i ädellövslund

Svalnäs gravfält är beläget vid Näsbyviken i kommunens nordöstra hörn. Gravhögarna pryds av grova ekar och planterade bokar och hävdas f n genom lieslåtter. Området har tidigare betats och en del av betesfloran finns kvar, t ex gullviva, blåsuga, ängshavre och luddhavre. Delar av området har slutits till lund och här växer arter som stinksyska, blekbalsamin och lundgröe. Bland svamparna märks oxtungssvampen. I närheten finns fina lindalléer och mycket grova klibbalar vid Stora Värtans strand. Fågelfaunan rymmer stenknäck, kattuggla, skogsduva och gröngöling. Under våren ses flockar på uppemot 20 stenknäckar och man kan ofta se havsörn ute över Värtan.

Text : Jarmo Kukka, våren 2000.