Skedviken

Fladdermöss och skrakar

Skedviken är känd för sina stora flockar av storskrak. Varje höst samlas tusentals skrakar i stora band. Under ljudligt plaskande driver de in småfisk i en grund vik där de sedan gemensamt kalasar på det sjudande stimmet. Förr kallades skraken för körfågel just för att den ”körde” fisken. Man byggde till och med fiskfällor i lämpliga vikar för att utnyttja skrakarnas skallgångskedjor. Storskrakarna brukar få sällskap av flockar av salskrakar som rastar i sjön från oktober fram till isläggningen.

Ett bra ställe att utgå från för att titta på skrakarna är Fasterna kyrka. Vandra stigen förbi strandängarna ner till Mörby borgruin. Den var en gång Upplands ståtligaste borg och tillhörde ätten Oxenstierna, men den förföll redan på 1700-talet. Från ruinen har du en strålande utsikt över Skedviken och det vackra kulturlandskapet. Kommer du hit under sommarhalvåret kan du se brun kärrhök som jagar över vassarna. Trastsångare och andra vassfåglar håller också till här. Ett anlagt viltvatten intill stigen kommer säkert att dra till sig många nya spännande fåglar.

Borgruinen är en mycket viktig lokal för fladdermöss. Alla Upplands elva arter har anträffats kring Skedviken, främst vid Mörby, Fasterna, Rånäs och Ekebyholm. Parken vid slottet hyser vårflenört och grusbräcka samt en märklig, vitblommande form av nässelklocka. På strandängarna vid Uggelnäs norr om Fasterna kyrka häckar gulärla och storspov. Årta har också häckat. Ytterligare en bit norrut, på åkrarna nedanför Alby och Rånäs kan det i flyttningstider vara värt att spana efter rastande flockar av sädgäss, ljungpipare och snösparvar. Har du inte fått nog av fågelskådning kan du åka ner till Sörbodaviken i sjöns södra del. Här brukar stora flockar änder hålla till på höstarna och i vassarna hörs skäggmesarnas tjingande läten. Vid Alby finns en betad ängsmark med många slåtter- och betesväxter från det gamla bondesverige.

Bland de mer ovanliga arterna hittar du fältgentiana, klasefibbla, kattfot och låsbräken. Ängsmarken ligger på krönet av en drumlin. Drumliner är ryggar av morän vars form brukar liknas vid ryggen på en val. Namnet har de från en ort på Irland där de är särskilt vanliga. Hur de bildades är inte helt klarlagt men det skedde i samband med inlandsisens avsmältning. Intill drumlinen vid Alby finns det ytterligare tre drumliner. Tillsammans är dessa de enda i länet.

Storanden, tre km väster om Mörby, är en tallmosse omgiven av gammal skog. Här finns strövskogar med chans att hitta både matsvamp och urskogsindikerande tickor som t ex ull- och blodticka. I mossen finns ett öppet kärr med små områden med rikare flora. Där växer ängsnycklar, slåtterblomma och snip.

Sjön Syningen två km öster om Skedvikens östra strand har omfattande vassar och videbuskage i sin norra hälft. Under de senaste årens juninätter har gräshoppsångare och kärrsångare fått konkurrens av både trastsångare och flodsångare. En bra plats att lyssna från finns norr om Ekebyholms slott.

Granskad av Dan Johansson våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.