Väsby hage

Ängens blomsterprakt

När du kommer fram till Väsby hage öppnar sig skogen. Några enstaka stora ekar står i de öppna gräsmarkerna och i norr skymtar en enebacke. Du har kommit till en av de få riktigt artrika ängsmarkerna i länet.

Gamla lantmäterikartor visar att marken här nyttjades som slåttermark redan 1725. När ängsbruket efterhand upphörde betades marken istället. Betet har hindrat de gamla ängarna från att växa igen och bevarat många av de växtarter som bara finns i riktigt välskötta slåtterängar. Idag är Väsby hage ett naturreservat.

I en del av reservatet har Mälaröarnas Naturskyddsförening under flera år bedrivit traditionell slåtter. Det är i slåttermarken det är lättast att botanisera, eftersom örterna inte är nedbetade. Före slåttern som sker i mitten av juli är marken översållad med brudbrödets skira vita blommor och här och var skymtar det nätta vildlinet. Rariteter som växer här är bl a toppjungfrulin, rosettjungfrulin och den lilla ormbunken ormtunga. Rikedomen på olika gräsarter är också stor. Älväxing heter ett litet oansenligt blåaktigt ängsgräs som dominerar stora områden av de öppna markerna. Det är ovanligt i Mälardalen men vanligare i Roslagen.

I denna ålderdomliga miljö trivs gullvivefjärilen som har blivit alltmer sällsynt i det moderna jordbrukslandskapet. Larven lever som namnet antyder på gullvivor. I hagens omgivningar finns flera ädellövskogar där du bland annat kan hitta orkidén nästrot. Följer du stigen genom ängsmarkerna norrut kommer du till Pimpeludd med en vid utsikt över Norra Björkfjärden. Längs stigen växer hjärtstilla vid ett litet rött hus.

Vaggande gräs
finns inget annat i världen
öster och väster är fullt av dess sus
dagen och natten milt det vaggar

Bengt Anderberg

Granskad av Bo Nylén, Mälaröarnas Naturskyddsförening våren 2000 och våren 2007.