Visbohammar

Fältsippans torrängar

Ett stenkast från Gnesta finns ett vackert, blomster- och fågelrikt herrgårdslandskap att upptäcka. I en vacker björkbevuxen betesmark alldeles intill järnvägen finner du en stäppartad torrängsflora som saknar motsvarighet i länet.

Den sällsynta småfingerörten skrudar sandkullen i gult i april och maj. Här finner du också fältsippa, en art som i landet bara är vanlig på Öland och Gotland. I försommarens färggranna mattor av mandelblom och gul fetknopp hittar du stäppväxter som flentimotej och fältmalört samt sandviol, ormrot, solvända och backtimjan.

Väster om hagen ligger ett skogs- och klipparti med säregen och artrik flora. I skogen invid järnvägen har bergjohannesörten en av sina få växtplatser i länet. På de solexponerade klipphyllorna ovanför Frösjöns vatten växer hällebräken, jordklöver, harmynta, klibbarv och vårveronika. Nere vid stranden finner du den sällsynta mörka igelknoppen och strandviolens ljusblå blommor. Här har också bävern lämnat tydliga spår efter sin nattliga trädfällningsverksamhet.

Fågelsjöar

Nära Visbohammars gård ligger ett litet viltvatten med rikt fågelliv. Här häckar svarthakedopping, smådopping, brunand, grågås och rörhöna. Hägern flyger i skytteltrafik mellan den fiskrika sjön och häckningskolonin längre söder ut. I början av juli öppnar missnen sin vackra vita kalk vid utloppet mot Frösjön. Väster om Visbohammar är landskapet sjörikt. Storsjön, Valasjön och Haversjön är fina fågelsjöar.

Granskad och uppdaterad Bjarne Tutturen, Naturskyddsföreningen i Södertälje 2000.